Betaal je contributie voor 1 september a.s.

Medio jullie hebben alle actieve leden, behalve de kabouters een contributiebrief ontvangen. De rustende leden en de kabouters ontvangen komende week de brief.
Veel leden hebben deelgenomen aan de vroege vogel actie die op 1 augustus jl. is beëindigd. Alle leden die de contributie nog niet hebben betaald worden verzocht om er voor te zorgen dat het bedrag behorende bij hun categorie voor 1 september a.s. overgemaakt is op bankrekening  NL12 INGB 0002639465 t.n.v. S.c. 't Zand.

Indien op 1 september nog geen volledige betaling ontvangen is, wordt men niet ingedeeld in een vertegenwoordigend elf- cq zevental van Sc 't Zand. De spelerspas wordt dan ingenomen.

Meer informatie over de contributie staat op onze contributiepagina