Contributie: 10 euro vroege vogel korting

Alle pupillen, junioren en senioren krijgen bij betaling van de contributie van het seizoen 2015/2016, 10 euro korting. Voorwaarde is wel dat het bedrag op 1 augustus 2015 is bijgeschreven op de girorekening van onze penningmeester.
Alle pupillen, junioren en senioren die op 24 juni in onze administratie als actief lid zijn ingeschreven, ontvangen op dinsdag 30 juni a.s. een brief met de specificatie en nadere uitleg over onze contributie regeling.
NB: de vroege vogel korting is niet van toepassing voor kabouters en rustende leden.

Geen brief ontvangen: stuur dan een mail met je naam en geboortedatum en niet te vergeten je adres,  naar: ledenadministratie@sctzand.nl