Contributie: 10 euro vroege vogel korting

Alle pupillen, junioren en senioren krijgen bij betaling van de contributie van het seizoen 2015/2016, 10 euro korting. Voorwaarde is wel dat het bedrag op 1 augustus 2015 is bijgeschreven op de girorekening van onze penningmeester.
Alle pupillen, junioren en senioren die op 24 juni in onze administratie als actief lid zijn ingeschreven, ontvangen op dinsdag 30 juni a.s. een brief met de specificatie en nadere uitleg over onze contributie regeling.
NB: de vroege vogel korting is niet van toepassing voor kabouters en rustende leden.

Geen brief ontvangen: stuur dan een mail met je naam en geboortedatum en niet te vergeten je adres,  naar: ledenadministratie@sctzand.nl

Geboren in 1999: spelregelbewijs verplicht

Vanaf het seizoen 2015/2016 is het verplicht gesteld voor spelende leden om in het bezit te zijn van een spelregelbewijs. Spelers uit het geboortejaar 1999 moeten vanaf volgend seizoen hun spelregelbewijs halen. Spelers uit het geboortejaar 1998 hebben afgelopen seizoen de tijd gehad om het spelregelbewijs te halen en zijn in het seizoen 2015/2016 alleen speelgerechtigd als het bewijs is behaald. Op dit moment heeft 83 procent van de spelers het spelregelbewijs gehaald of zit in de afrondende fase. De overige 17 procent van deze voetballers wordt via verenigingen nog eens aangespoord hiermee aan de slag te gaan. Het initiatief om een spelregelbewijs in te voeren voor jeugdspelers in Nederland zorgt ervoor dat voetballers van jongs af aan vertrouwd raken met de spelregels, zegt de KNVB. “Kennis van de spelregels geeft hen meer inzicht in en begrip voor beslissingen van scheidsrechters”.
Door oefentoetsen aan te bieden op een gebruiksvriendelijke website en de inschrijving laagdrempelig te houden is het voor iedereen mogelijk om het spelregelbewijs te behalen. Spelers kunnen hun spelregelbewijs halen onder begeleiding van de voetbalverenigingen waar de speler staat ingeschreven.

Bron: BAV Nieuws.

Aftrap seizoen 2015/2016 Senioren selectie

Seizoenstart heren selectie

Selectie heeft startseizoen voor nieuw seizoen reeds gegeven!

In een eerder stadium zijn al diverse nieuwe namen bekendgemaakt, die komend seizoen bij SC ’t Zand zullen spelen. De afgelopen weken is daar nog veel energie in gestopt, om de selectie voor het nieuwe seizoen rond te krijgen en ook invulling te geven aan de staf. Afgelopen dinsdag 16 juni werd met de nieuwe selectie en staf vooruitgekeken op het nieuwe seizoen. Het toelichten van de werkwijze, doorspreken van de voorbereiding en natuurlijk het voorstel van de nieuwelingen binnen de selectie waren onderdeel van de avond.

Na de opening van voorzitter Toon de Kroon, die liet merken uit te kijken naar het nieuwe seizoen en het nieuwe avontuur in de 1e klasse, was het woord aan de nieuwe hoofdtrainer. Jeroen van Bezouwen komt over van RKVV Roosendaal en heeft daarmee al ervaring opgedaan in de 1e klasse, waarin SC ’t Zand komend seizoen voor het eerst in de historie zal debuteren. In zijn welkomstwoord heette Van Bezouwen alle aanwezigen welkom, met een speciaal woordje voor de nieuwe stafleden en spelers (zie hieronder). Vervolgens gingen het over het programma voor de voorbereiding, met name waarom is gekozen voor de invulling hiervan, en naar de doelstellingen die de staf heeft ten opzichte van de volledige selectie.

Nadat diverse spelers nog een vraagstuk op tafel konden leggen, hun vakanties doorgaven en enkele de nieuwe kleding nog even van dichtbij aanschouwde en zelfs wilde voelen, was daar het moment van zomerstop.

Wij verwelkomen in augustus de nieuwe gezichten van:
Jimmy Jansen (WSC) en Thomas Horvers (FC Turnhout).

Terug van weggeweest zijn:
Yannick Burleson (RKTVV), Mickey van Hooft (WSC), Serhan Eyupoglu en Onur Ulusan (beiden Sliedrecht), Aron Vermaas (was gestopt).

Vanuit de eigen jeugd stromen door:
Stein Borger, Niek Fonken, Tim Hoffman, Frank Keuken en Luc Wagener.

 

In die voorbereiding zullen diverse wedstrijden worden gespeeld tegen regionale tegenstanders. Een overzicht:

Zondag 9 augustus
12:00 uur              RWB 2 – SC ’t Zand 2
14:30 uur              RWB 1 – SC ’t Zand 1

Donderdag 13 augustus
20:00 uur              SC ’t Zand 1 – Rijen 1

Zaterdag 15 augustus
17:00 uur              Woudrichem 1 – SC ’t Zand 1

Zondag 16 augustus
12:00 uur              SC ’t Zand 2 - WSC 2

Dinsdag 18 augustus
20:00 uur              ZIGO 1 – SC ’t Zand 1

Bekerwedstrijden SC ’t Zand 1:
Zaterdag 22 of zondag 23 augustus
Dinsdag 25 augustus
Zaterdag 29 of zondag 30 augustus

Bekerwedstrijden SC ’t Zand 2:
Zondag 23 augustus
Donderdag 27 augustus
Zondag 30 augustus

 

Selectie seizoen 2015/2016:

#

Naam

#

Naam

1

Kevin van Assouw

21

Jimmy Jansen

2

Michael Boelen

22

Kevin van der Kaaij

3

Stein Borger

23

Frank Keuken

4

Wesley de Bruijn

24

Wouter Kogels

5

Yannick Burleson

25

Bart van der Lee

6

Rick van Etten

26

Stijn Mathijsen

7

Serhan Eyupoglu

27

Joost Obbens

8

Bas Fijneman

28

Bart Schreurs

9

Niek Fonken

29

Tjarik Semil

10

Mitch van Geel

30

Wouter Smeets

11

Sjors Geerdink

31

Youri Smulders

12

Rico Geeroms *

32

Bram Somers

13

Jos van Gisteren

33

Onur Ulusan

14

Daan van Hal

34

Aron Vermaas

15

Stijn van Hal

35

Tobias Vermaas

16

Brent Heier

36

Robin Visser

17

Tim Hoffman

37

Jeffrey Vos

18

Mickey van Hooft

38

Luc Wagener

19

Thomas Horvers

 

 

20

Rens van den Hout

 

 

 

Staf selectie 2015/2016:

1e elftal                                                       

 

2e elftal                                           

Hoofdtrainer

Jeroen van Bezouwen

Trainer/coach

Senad Hadzic

Assistent-trainer

Roderick van der Ham

Assistent-trainer

Ed Nieraeth

Keeperstrainer

Theo Wagener

Teammanager

Eric van der Laak

Teammanager

Pieter Smarius

Teammanager

Jeroen Does *

Teammanager

n.n.b.

* tevens assistent-scheidsrechter

Grensrechter

Hans Hommel

 

Materiaalman

Piet Bastings

Verzorger

Arjan Naaykens

 

Hummel wedstrijdshirt wordt vanuit club beschikbaar gesteld.

Vanaf het seizoen 2015 / 2016 wordt het nieuwe Hummel wedstrijdshirt vanuit de club beschikbaar gesteld aan de teams!!!

De nieuwe sponsorovereenkomst met Joris Sport en Hummel maakt het mogelijk, dat Sportclub ’t Zand in navolging van een aantal andere verenigingen in Tilburg, de nieuwe Hummel shirts aan alle teams ter beschikking kan gaan stellen. Deze regeling maakt het dus mogelijk dat de hele vereniging aan het begin van het nieuwe seizoen, v.w.b. het shirt, over kan gaan naar de nieuwe kledinglijn. Details over de regeling worden tijdens presentatie komende donderdag bekend gemaakt en later uitgebreid, middels een aangepast kledingreglement, gepubliceerd. Vanwege de omvang van onze vereniging en de complexiteit van het beheer, dienen shorts en kousen wel zelf aangeschaft te worden. De shirts dienen lopende het seizoen door de teams zelf gewassen te worden e.e.a. zal in een bruikleenovereenkomst worden vast gelegd.

Shirtsponsoring: Voor de shirtsponsoring veranderen de voorwaarden, aflopende contracten worden niet onder de oude voorwaarden verlengd. De bewassing komt te vervallen, uitgezonderd de kleding van de Hoofdsponsoren Jeugdopleiding, Heren en Dames. Met shirtsponsoren van nog lopende contracten wordt contact opgenomen, om de mogelijkheden van het oversluiten naar de nieuwe kledinglijn en voorwaarden te bespreken. Informatie over de nieuwe mogelijkheden is vanaf maandag 15 juni op te vragen via:
sponsoring@sctzand.nl

Contributie voor het seizoen 2015/2016

Vanwege aangekondigde kosten stijgingen, waaronder een sterke verhoging van de veldhuur en het afschaffen van de ecotax zijn we genoodzaakt om de contributie voor het seizoen 2015-2016 te verhogen.

Vroege Vogel korting: Bij volledige betaling van de contributie voor 15 juli, mag € 10,- “vroege vogel korting” in mindering gebracht worden op het van toepassing zijnde contributie bedrag.

Contributiebedragen per categorie seizoen 2015/2016

Kabouters 2009 (5 jaar) 2010 en 2011: € 75
F-pupillen 2007 en 2008 en 2009: € 175
E-pupillen 2005 en 2006: € 175
D-pupillen 2003 en 2004: € 175
C-junioren 2001 en 2002: € 185
B-junioren 1999 en 2000: € 185
A-junioren 1997 en 1998: € 185
Meisjes zie boven de betreffende leeftijd categorie: € 175 / 185
Senioren en Dames 1996 en eerder: € 205
Rustende Leden: € 60

Teamindelingen seizoen 2015-2016

De afgelopen weken is er door de verschillende coördinatoren hard gewerkt om de teamindelingen voor komend seizoen samen te stellen. Bij de teamindelingen is, voor zover mogelijk, rekening gehouden met de adviezen die de trainers van afgelopen seizoen hebben gegeven. Tevens hebben alle trainers voor het komende seizoen hun instemming op de huidige concept indeling gegeven. Met nadruk, het is nog een concept indeling omdat de overschrijftermijn nog niet is afgelopen en er mogelijke nog uitschrijvingen komen. Daarnaast zijn er bij de D- en E-pupillen en Senioren heren en Dames nog enkele onduidelijkheden. In bijgaand Excelbestand treft u de teamindelingen aan. Mocht u naar aanleiding van deze voorlopige indeling vragen hebben, verzoeken wij u om per mail contact op te nemen met de betreffende coördinator:

A-B-C junioren: Wim Drost (coordinatorB-junioren@sctzand.nl )
D – E pupillen : Jack van Gestel (jackvgestel@gmail.com)
F-pupillen : Perry Jongbloets (coordinatorF-pupillen@sctzand.nl )
Meisjes : Corne Schuurmans (coordinatormeisjes@sctzand.nl)
Dames : Jack Zijlmans (coordinatordames@sctzand.nl )
Senioren : Ruud Keuken (secretaris@sctzand.nl )

Zodra er wijzigingen in de teamindeling plaats vinden, zullen we op de site een update van het bestand geven. De definitieve teamindelingen volgen op een later tijdstip

Teamindeling seizoen 2015-2016 4.0

Geslaagde medewerkersavond

Als blijk van waardering voor de inzet van afgelopen seizoen werd aan alle vrijwilligers van de vereniging zaterdagavond een feestavond aangeboden. Het clubhuis liep al snel vol en nadat zo wat iedereen binnen was en had genoten van de eerste klanken van disco Memory Lane sprak voorzitter Toon de Kroon de aanwezige toe. Lang kreeg hij daarvoor niet de gelegenheid want al snel nam secretaris Ruud Keuken de microfoon over om de voorzitter zelf in het zonnetje te zetten met zijn 50 jarig lidmaatschap van Sc ’t Zand en hem de verenigingsspeld op te spelden. Daarmee was het nog niet gedaan want ook de KNVB had een verrassing. De heer Timmermans overhandigde de gouden speld vanwege zijn 20 jarig voorzitterschap en sprak namens Michael van Praag een oorkonde uit.
Toon zichtbaar geëmotioneerd sprak daarna zijn dank uit en riep vervolgens Erwin Bastings naar voren die 25 jaar lid van onze vereniging was. Tot slot werd de medewerker van het jaar bekend gemaakt. Vanwege zijn vele verdiensten op facilitair gebied, organiseren van carnaval bij Sc ’t Zand, medewerking aan de Zandmarkt en bovenal jarenlang leider van de jeugd werd Jan de Beer als medewerker van het jaar gekozen. Daarna konden de voetjes van de vloer en kon er van de luxe hapjes worden genoten. Het bleef nog lang “onrustig” in het clubhuis.
Voor foto’s klik HIER

Nieuw Dames 5 team zoekt speelsters

Nieuw dames 5 team zoekt speelsters

Bij Sc ’t Zand willen we het MA1 meidenteam van afgelopen seizoen inschrijven in de damescompetitie als dames 5.
Het is een leuk team dat we hebben ingeschreven in de 5e klasse.
Afgelopen seizoen was het aantal speelsters al krap en er zijn nu nog een aantal meiden gestopt wegens studie, dus we zoeken nog zeker 5 speelsters bij.

Heb je altijd al zin gehad om te voetballen en is het er nooit van gekomen; Meld je aan en kom een aantal keer meetrainen in Augustus om te zien of je het leuk vindt om op een recreatief nivo bezig te zijn met de grootste dames / meisjes sport in Nederland.
Er wordt 2x per week getraind op woensdag en vrijdag en de wedstrijd is op zondagmorgen.
Niet langer twijfelen, gewoon doen.
Voor verdere info: coordinatordames@sctzand.nl

Sc ’t Zand verwelkomt Jimmy Jansen van WSC

Komend seizoen zal de selectie van SC ’t Zand worden uitgebreid door de komst van Jimmy Jansen, van WSC. De 25-jarige Waalwijker hoopt bij SC ’t Zand zijn loopbaan een nieuwe impuls te geven, door in compleet frisse omgeving, een nieuwe uitdaging aan te gaan.
De afgelopen 20 jaar speelde Jimmy Jansen nooit voor een andere club dan WSC, waarvan de laatste 7 jaar in het vlaggenschip van de oranje-zwarten.
In de voorbereiding zal Jimmy proberen een plaats te veroveren als verdedigend ingestelde speler.

We heten Jimmy hartelijk welkom bij Sportclub ‘t Zand!

Foto: Jimmy Jansen namens WSC in duel met een speler van Heeswijk. (Bron: v.v. Heeswijk)