Aankondiging algemene ledenvergadering

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

De Algemene Leden Vergadering zal gehouden worden op 12 juni om 20.00 uur in het clubhuis.
Vanwege onder andere de Secretaris mutatie eind 2016 en een in de voorgaande ledenvergadering aangekondigde zorgvuldige aanpak van de Kascommissie, hebben we helaas als bestuur een behoorlijke vertraging opgelopen in het bepalen van de datum.

Wij bieden daarvoor onze welgemeende excuses aan !!

Tijdens deze vergadering zal op advies van de Kascommissie en wens van de Algemene Leden Vergadering, ook de contributie vastgesteld worden voor het seizoen 2017 / 2018 op basis van een voorlopige begroting. Iets wat in verleden pas besloten werd als het seizoen al een aantal maanden gaande was.

De definitieve Agenda en helaas vanwege de secretaris mutatie een beperkt jaarverslag, zullen zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden.

Daar waar er bezorgdheid is ontstaan onder leden, dat het uitstellen van de vergadering een gevolg is van de financiële situatie van de club, onder andere vanwege de veldhuurproblematiek in Tilburg, willen wij deze graag bij jullie wegnemen. Hier is geen enkele aanleiding voor!

Bestuur Sportclub ‘t Zand