Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar 7 december

De aangekondigde Algemene ledenvergadering van 23 november a.s. wordt verzet naar 7 december a.s. Dit omdat de voorbereiding iets meer tijd vergt. De (hernieuwde) uitnodiging treft U hier aan.