Compensatieregeling contributie 2020/2021

Het einde van het voetbalseizoen is in zicht, maar van een voetbalseizoen is eigenlijk nooit sprake geweest. Vanwege de corona-pandemie en de daarbij behorende maatregelen is er dit seizoen nauwelijks (competitief) gevoetbald. Jeugdleden kunnen sinds oktober 2020 nog wel weer trainen en onderlinge wedstrijden spelen, competitiewedstrijden werden en worden echter niet afgewerkt. Voor seniorenleden zijn in oktober 2020 alle wedstrijden en trainingen geschrapt. De seniorenleden tot 27 jaar kunnen sinds maart van dit jaar weer trainen. Seniorenleden van 27 jaar en ouder zijn het hardst getroffen, zij kunnen nog altijd niet voetballen.

Het bestuur van Sportclub ‘t Zand heeft aangekondigd om alle leden die daar prijs op stellen zo goed mogelijk te compenseren of tegemoet te komen voor al het voetbal dat ze noodgedwongen hebben moeten missen. Ondanks het feit dat nog niet volledig duidelijk is hoe we als vereniging uit de coronacrisis zullen komen, kunnen we jullie onderstaande compensatieregeling aanbieden.

Aanbieding

Deze regeling betreft een aanbieding. Alle leden van Sportclub ’t Zand die als actieve voetballer geregistreerd staan per 15 juni 2021 én die de contributie over het seizoen 2020/2021 volledig hebben betaald, kunnen hier gebruik van maken.

Compensatieregeling

We bieden twee compensatieregelingen aan: één voor seniorenleden (geboren voor 01-01-2002) en één voor jeugdleden (geboren op of na 01-01-2002). We brengen deze splitsing aan omdat jeugdleden in het lopende seizoen toch meer mogelijkheden tot voetballen gehad hebben dan de seniorenleden.
De compensatie bedraagt:

  • € 100,- voor seniorenleden
  • € 30,- voor JO19 leden
  • € 20,- voor overige jeugdleden

De Kabouter leden worden uitgesloten voor deze compensatieregeling.

Gebruik maken van de regeling

Wil je gebruik maken van de regeling en blijf je volgend jaar bij Sportclub ’t Zand voetballen, dan hoef je niets te doen. De compensatie wordt dan automatisch verrekend met de contributie voor volgend seizoen.

Echter, leden van Sportclub ’t Zand kunnen ook aangeven geen gebruik te willen maken van het aanbod en het betreffende bedrag aan Sportclub ‘t Zand te schenken. Wil je geen gebruik maken van het aanbod, dan kun je dat tot en met 30-06-2021 per e-mail kenbaar maken aan penningmeester@sctzand.nl. Vermeld in deze mail naam, woonadres en bondsnummer van de betreffende speler dat bij Sportclub ‘t Zand geregistreerd staat. Wanneer je als ouder/verzorger voor meer dan één lid van Sportclub ’t Zand contributie betaald hebt, dan kun je, indien gewenst, de gegevens van meer dan één speler in de mail doorgeven.

Eventuele giften worden door Sportclub ‘t Zand gewaardeerd, omdat wij ook zeker de gevolgen van de coronacrisis merken. Maar we realiseren ons dat dat ook voor individuele leden kan gelden dus iedere gemaakte keuze is in onze ogen juist en wordt door ons gerespecteerd. Is de contributie door Stichting Leergeld betaald, dan verrekenen wij de compensatie met Stichting Leergeld.

Extra openingsfestiviteit

Hier blijft het niet bij. Wanneer we straks weer kunnen voetballen dan zullen we proberen om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan! Hoe we dit gaan doen, zullen wij in de komende periode nog duidelijk maken.

Contributie seizoen 2021/2022

Het bestuur heeft besloten om de contributie voor aankomend seizoen niet te verhogen. De contributiebedragen blijven gelijk aan die van het lopende seizoen.