Contributie blijft komend seizoen gelijk

Het Bestuur heeft besloten om na een aantal jaren van stijging, de contributiebedragen voor komend seizoen niet te verhogen, dit ondanks een aantal kostenstijgingen, waaronder de veldhuur en de contributie aan de KNVB. Daar deze kostenstijging niet zonder meer opgevangen kan worden, wordt o.a. een aanpassing van de reiskosten regeling overwogen.

Dit betekent dat de Kabouters een bedrag van € 65, de pupillen een bedrag van € 165, de junioren een bedrag van € 175 en de senioren een bedrag van € 195 betalen. Leden die hun contriibutiebedrag in totaliteit voor 22 juli betalen komen in aanmerking voor de zogenaamde vroege vogelkorting van € 10. Dit bedrag mogen zij op eerder genoemde bedragen in mindering brengen. Let wel, het contributiebedrag dient 22 juli op de rekening van Sc ‘t Zand te staan, dus let op verwerkingsijd. Rustende leden betalen komend seizoen een contributiebedrag van € 50. Leden die voor een betalingsregeling in aanmerking willen komen dienen dit gemotiveerd te doen waarbij een betalingsvoorstel is opgenomen. Verzoeken tot betalingsregelingen kunnen tot uiterlijk 22 juli aanstaande via ledenadministratie@sctzand.nl worden ingediend. Als u niet kunt wachten i.v.m. uw vakantieplanning en gebruik wilt maken van de vroege vogelkorting kunt voordat de brief binnenkomt de contributie al overmaken vermeld dan wel de naam zoals deze staat ingeschreven bij de club, u kunt het bedrag dan overmaken op IBAN nummerNL12INGB0002639465. Indien men gebruik maakt van de Stichting Leergeld, dit ook graag via dit emailadres doorgeven. Indien er geen betalingsregeling is aangevraagd en het contributiebedrag is niet voor 1 september in totaliteit ontvangen, dan kan men niet voor een vertegenwoordigend elftal van Sc ‘t Zand uitkomen en zal men voor alle activiteiten worden uitgesloten. Bovendien zal het contributiebedrag met € 10 administratiekosten worden verhoogd. De contributiebrieven zullen binnenkort worden verzonden. U dient zelf zorg te dragen voor overschrijving er zal dus geen acceptgirokaart worden toegevoegd.