Contributie Seizoen 2016/2017

Beste speler/speelster van Sc ‘t Zand,

De contributiebrieven zijn per post onderweg, maar mocht je al eerder over willen maken dan mag dat natuurlijk ook. Hieronder vind je  de betalingsgegevens.

De overschrijving- en afmeldingperiode is verstreken, het nieuwe seizoen staat voor de deur! Hopelijk een sportief en leuk seizoen.

Het bestuur heeft besloten de contributie voor het seizoen 2016-2017 niet te verhogen. Dat brengt met zich dat de contributie als volgt is:

Kabouters geboortejaar 2010-2012 € 75
O8-O13 geboortejaar 2009-2004 € 175
O14-O19 geboortejaar 2003-1998 € 185
Senioren/Dames geboortejaar 1997 of eerder € 205
Rustende leden n.v.t. € 60

De contributie moet uiterlijk 1 september 2016, op bankrekening NL12INGB0002639465, t.n.v Sc ’t Zand te Tilburg bijgeschreven staan, o.v.v. je naam en geboortedatum. Als je het bedrag betaalt vóór1 augustus 2016 (en dus uiterlijk 1 augustus 2016 is bijgeschreven op onze bankrekening), dan mag je op het verschuldigde contributiebedrag € 10 in mindering brengen, de zogenaamde vroege vogel korting. Deze korting geldt echter niet voor de categorie kabouters en rustende leden. Nieuwe leden die € 50 inschrijfgeld hebben betaald, kunnen dit bedrag in mindering brengen op het verschuldigde contributiebedrag.

Indien het verschuldigde contributiebedrag niet op 1 september 2016 op onze bankrekening is bijgeschreven, mag je niet aan activiteiten van onze club (trainingen/wedstrijden) deelnemen. Ook wordt bij betaling na 1 september 2016 € 10 administratiekosten in rekening gebracht.

Verzoeken tot betalingsregelingen van het verschuldigde contributiebedrag moeten uiterlijk 1 augustus 2016 ingediend worden per mail bij: ledenadministratie@sctzand.nl. Deze verzoeken moeten gemotiveerd zijn, een betalingsvoorstel bevatten waarin is opgenomen dat uiterlijk 31 december 2016 het volledige bedrag is betaald. Aan de hand van de motivatie en eventueel betaalgedrag in het verleden zal het bestuur beoordelen of het verzoek tot betalingsregeling wordt gehonoreerd.

Namens het bestuur
Sc ’t Zand,

Ruud Keuken
Secretaris.