Contributie seizoen 2017-2018

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2017/2018

Beste speler/speelster van Sc ‘t Zand,
De overschrijving- en afmeldingperiode is verstreken, het nieuwe seizoen staat voor de deur! De contributiebrieven zullen, zodra de KNVB alle mutaties heeft verwerkt, begin juli weer bezorgd worden, maar mocht je al eerder over willen maken dan mag dat natuurlijk ook. Hieronder vind je de betalingsgegevens.

In de Algemene ledenvergadering van 12 juni 2017 is besloten de contributie voor het seizoen 2017-2018 met 5 euro te verhogen.

Dat brengt met zich dat de contributie als volgt is:
Kabouters geboortejaar 2011-2013 € 80
O7 in competitie € 180,00
O8-O13 geboortejaar 2010-2005 € 180
O14-O19 geboortejaar 2004-1999 € 190
Senioren/Dames geboortejaar 1998 of eerder € 210
Rustende leden € 65

De contributie moet uiterlijk 1 september 2017, op bankrekening NL12INGB0002639465, t.n.v Sc ’t Zand te Tilburg bijgeschreven staan, o.v.v. je naam en geboortedatum.

Als je het bedrag betaalt vóór1 augustus 2017 (en dus uiterlijk 1 augustus 2017 is bijgeschreven op onze bankrekening), dan mag je op het verschuldigde contributiebedrag € 10 in mindering brengen, de zogenaamde vroege vogel korting. Deze korting geldt echter niet voor de categorie kabouters en rustende leden.
Indien het verschuldigde contributiebedrag niet op 1 september 2017 op onze bankrekening is bijgeschreven, mag je niet aan activiteiten van onze club (trainingen/wedstrijden) deelnemen. Ook wordt bij betaling na 1 september 2017 € 10 administratiekosten in rekening gebracht.

Verzoeken tot betalingsregelingen van het verschuldigde contributiebedrag moeten uiterlijk 1 augustus 2017 ingediend worden per mail bij: ledenadministratie@sctzand.nl. Deze verzoeken moeten gemotiveerd zijn, een betalingsvoorstel bevatten waarin is opgenomen dat uiterlijk 31 december 2017 het volledige bedrag is betaald. Aan de hand van de motivatie en eventueel betaalgedrag in het verleden zal het bestuur beoordelen of het verzoek tot betalingsregeling wordt gehonoreerd.

Leden administratie Sportclub ‘t Zand