Contributie seizoen 2020/2021 blijft gelijk

Beste leden,

In deze roerige tijd hebben we gelukkig het voetballen weer deels op kunnen pakken. Als bestuur van onze vereniging zijn wij achter de schermen druk bezig geweest met het mogelijk maken van deze hervatting van het voetbal, het afronden van het huidige seizoen en het doorkijken naar het aankomende  voetbalseizoen.

Onderdeel van deze doorkijk naar aankomend seizoen is het vaststellen van de contributie. Ondanks deze onzekere tijd, waarbij met name de inkomsten vanuit de kantine vanwege de te nemen Corona maatregelen en de opbrengst vanuit sponsoring onzeker zijn, hebben wij voldoende vertrouwen in de financiële situatie van de vereniging om de contributie voor volgend seizoen gelijk te houden.

Gedurende de Corona tijd hebben we een aantal kosten kunnen bevriezen. Er is geen veldhuur in rekening gebracht door de gemeente en de bijdrage aan de KNVB is stopgezet. Dit heeft het gebrek aan inkomsten (o.a. vanuit de kantine, de toernooien en de zandmarkt) in het lopende seizoen kunnen compenseren waardoor we een redelijke reserve hebben opgebouwd die het naar onze inschatting mogelijk moet maken, tegenvallers in het komende seizoen op te vangen. Deze keuze blijft een risico, maar het is een risico dat wij met vertrouwen durven te nemen. Dit risico heeft helaas wel tot gevolg dat we ons over het afgelopen seizoen geen teruggave van contributie kunnen permitteren.

De contributie wordt normaal vastgesteld in de algemene ledenvergadering. In verband met Corona hebben wij de mogelijkheid om een digitale algemene ledenvergadering te organiseren of om besluitvorming uit te stellen. Aangezien er geen noodzaak is om de contributie te verhogen, kiezen wij er voor om het houden van een algemene ledenvergadering uit te stellen.

Wij hopen hiermee u, als lid, enigszins te kunnen bedanken voor het vertrouwen in de afgelopen tijd en richting de toekomst.

Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, kunt u een e-mail sturen naar secretaris@sctzand.nl