Geslaagde medewerkersavond

Als blijk van waardering voor de inzet van afgelopen seizoen werd aan alle vrijwilligers van de vereniging zaterdagavond een feestavond aangeboden. Het clubhuis liep al snel vol en nadat zo wat iedereen binnen was en had genoten van de eerste klanken van disco Memory Lane sprak voorzitter Toon de Kroon de aanwezige toe. Lang kreeg hij daarvoor niet de gelegenheid want al snel nam secretaris Ruud Keuken de microfoon over om de voorzitter zelf in het zonnetje te zetten met zijn 50 jarig lidmaatschap van Sc ’t Zand en hem de verenigingsspeld op te spelden. Daarmee was het nog niet gedaan want ook de KNVB had een verrassing. De heer Timmermans overhandigde de gouden speld vanwege zijn 20 jarig voorzitterschap en sprak namens Michael van Praag een oorkonde uit.
Toon zichtbaar geëmotioneerd sprak daarna zijn dank uit en riep vervolgens Erwin Bastings naar voren die 25 jaar lid van onze vereniging was. Tot slot werd de medewerker van het jaar bekend gemaakt. Vanwege zijn vele verdiensten op facilitair gebied, organiseren van carnaval bij Sc ’t Zand, medewerking aan de Zandmarkt en bovenal jarenlang leider van de jeugd werd Jan de Beer als medewerker van het jaar gekozen. Daarna konden de voetjes van de vloer en kon er van de luxe hapjes worden genoten. Het bleef nog lang “onrustig” in het clubhuis.
Voor foto’s klik HIER