Inschrijfformulier Zandmarkt 2017

Ondergetekende verklaart hierbij onderstaande kramen te huren op de Zandmarkt op 25 mei 2017:

Ik wil graag kramen huren op de Zandmarkt van 25 mei 2017. Ik zal het benodigde geld voor de kraamhuur direct overmaken op rekeningnummer NL12INGB0002639465. Nadat het geld is bijgeschreven, ontvang ik een bevestiging per mail welke ik op de dag van de markt zal tonen. De borg van € 10,00 per kraam betaal ik bij het oprijden van het terrein op 25 mei.

Na afloop van de markt zal ik niets achterlaten, waarna ik mijn borgsom terug ontvang.

Ik heb kennis genomen van het reglement van de ZandMarkt en zal hiernaar handelen.