Stoppen met voetballen.

Als je met voetballen wilt stoppen dan moet je voor 1 juni een schriftelijk verzoek indienen bij de ledenadministratie. Je kunt doen door dit formulier in te  invullen en te verzenden.

Een schriftelijke, mondelinge of telefonische opzegging bij commissies, leiders, trainers of andere medewerkers, is beslist onvoldoende en wordt dan ook niet als opzegging geaccepteerd.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen of na 31 mei wordt beëindigd, blijft de contributie voor het lopende dan wel nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.