Positief Voetbal Klimaat Tilburg

In het weekend van 27 september vindt bij alle voetbalverenigingen in Tilburg het aftrapweekend Positief voetbalKlimaat Tilburg (PVKT) plaats. Dus ook bij onze vereniging.

Positief Voetbalklimaat Tilburg is een gezamenlijk Initiatief van alle Tilburgse voetbalverenigingen om sportiviteit en respect op en om de voetbalvelden te verbeteren. Ongewenst gedrag moet aangepakt worden , maar binnen PVKT gaat het er vooral om dat gewenst gedrag gestimuleerd wordt.

Om aandacht te schenken aan positief Voetbalklimaat Tilburg worden er dit weekend diverse activiteiten georganiseerd die in het teken staan van Sportiviteit & Respect. Bij onze vereniging worden o.a. door onze jongste leden gezamenlijk met de tegenstander ‘’ respectballonnen’’ opgelaten, en krijgen alle aanvoerders van onze vereniging de welbekende ‘’respectaanvoerdersband’’.

Daarnaast zal er 27 september ook een gevelbord onthult worden, sportiviteit en respect is ook binnen onze vereniging een belangrijk onderdeel en we willen onze aanpak uitdragen, zichtbaar maken voor iedereen die op de Tilburgse voetbalcomplexen komt.

Vandaar het gevelbord met hierop de Gouden Afspraken die hopelijk voor alle bezoekers van dit complex vanzelfsprekend zullen zijn dan wel worden!

Wij hopen in het weekend van 27 september met jullie allemaal een mooie aftrap te hebben voor een sportief, respectvol en succesvol seizoen.

Nadere informatie over de indeling van de dag volgt nog.

Geplaatst 22 september 2014