Secretaris Ruud Keuken niet meer in functie

Secretaris Ruud Keuken niet meer in functie.
 
Zoals een aantal van jullie wellicht reeds heeft gemerkt, is Ruud Keuken niet meer in functie als secretaris. Vanwege omstandigheden waren we genoodzaakt de samenwerking te beëindigen. Momenteel wordt aan de opvolging gewerkt, het bestuur zal in de a.s. ledenvergadering zelf een kandidaat voordragen. Mochten er dringende vragen of lopende zaken zijn die u graag persoonlijk behandeld wilt hebben, kunt u deze stellen of een afspraak maken via voorzitter@sctzand.nl

- Voor secretariaatszaken is het mailadres, secretaris@sctzand.nl, gewoon in gebruik deze functie wordt tijdelijk waargenomen.
-Voor lidmaatschapszaken kunt u terecht bij uw coördinator of bij de ledenadministratie, ledenadministratie@sctzand.nl
 
Wij zullen u weer informeren zodra de voorgenomen invulling gereed is.
 
Bestuur Sportclub ‘t Zand