Tagarchief: nieuws

Contributie 2018-2019

Contributieverhoging seizoen 2018/2019, afschaffing vroege vogel korting en invoering selectietoeslag.

In de Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2018 zijn voor het seizoen 2018 /2019 de begroting en nieuwe contributie vastgesteld.

Vanwege een aantal serieuze kostenstijgingen is er de noodzaak om een contributieverhoging door te voeren. Verder is besloten de vroege vogel korting af te schaffen.
De kostenverhoging komt voort uit de volgende ontwikkelingen.

• Extra aanschaf en vervanging van kleine doeltjes o.a. vanwege andere wedstrijdvormen
• Hogere energiekosten
• Substantieel hogere personeelskosten met name vanwege een gebrek aan barvrijwilligers, dit is een enorme zorg voor toekomst, en behoeft onmiddellijke actie !!!!

Afschaffen “Vroege Vogel korting”
Vanwege de invoering van “ClubCollect” als middel om contributie te innen zijn we genoodzaakt om de vroege vogelkorting af te schaffen. Over de verdere invoering van ClubCollect en de momenten van betalen zullen wij jullie zo spoedig mogelijk informeren. De contributie dient voor 1 september 2018 voldaan te zijn.

Selectietoeslag:
Om een stuk ongelijkheid weg te nemen, o.a. op het gebied van faciliteiten zoals extra trainingstijd, trainers en kleding, tussen selectiespelers en recreanten is besloten om voor de selectieteams O12 t/m O19 een selectietoeslag in te voeren van 30 Euro bovenop de reguliere contributie.

Contributie seizoen 2018/2019
• Voor jeugdleden, categorie Kabouters t/m O19 is de contributie verhoogd met 10 Euro.
• Voor Senioren leden blijft de contributie gelijk daar er een te groot verschil was ten opzichte van andere leeftijdscategorieën en het werkelijk gebruik van faciliteiten waaronder het aantal keren trainen.
In de onderstaande tabel zijn de oude en nieuwe contributie bedragen weergegeven:

Inleveren tenuetassen seizoen 2018

Sportclub ’t Zand stopt na 3 seizoenen met het verstrekken van shirts !!

Vanaf het seizoen 2018 / 2019 dient elk spelend lid weer zelf zijn shirt aan te schaffen !!
Om de overgang van het kledingmerk Masita naar Hummel vlekkeloos te laten verlopen heeft Sportclub ’t Zand in het seizoen 2015/2016 besloten voor de duur van 3 seizoenen, vanuit het kledingsponsorbudget, de shirts beschikbaar te stellen. Vanwege de druk op de sponsorinkomsten en de inspanning die het jaarlijks weer kost om deze regeling in stand te houden is besloten na 3 seizoenen met de regeling te stoppen. Dit betekent dat elk lid vanaf heden weer zelf zijn shirt dient aan te schaffen. Het aanschaffen kan via de webshop van Intersport “zie banner” op onze internetsite. Er is voor spoed aankopen een kleine voorraad in de winkel aan het Pieter Vreedeplein.

Eenmalige aanbieding overname shirts voor 5 euro per stuk!!
Om in de aanschaf tegemoet te komen bieden wij de leden de mogelijkheid om de shirts die nog in gebruik zijn over te nemen voor 5 euro per stuk!!!
Dit betekent voor degene die aan het einde van het seizoen volgens de gebruikersovereenkomst de shirts in moet leveren:
• Dat hij of zij het volledige bedrag van hoeveelheid shirts betaald en de overeenkomst beëindigd wordt.
• Dat hij of zij de shirts die eventueel niet overgenomen zijn inlevert, samen met het bedrag van de opbrengst van de overgenomen shirts en de overeenkomst beëindigd wordt.
Teams met een gesponsord tenue: middels mail afspraken maken en op tijden, zoals onderstaand aangegeven, tenuetas laten controleren, inleveren of contract voor volgend seizoen tekenen.
Mochten de maten een probleem zijn: Aan het begin van het seizoen 2018/2019 komen er nog twee avonden waar uit de dan nog aanwezige voorraad passende shirts kunnen worden aangeschaft. Maar OP=OP.

PLANNING INLEVEREN TENUETAS SEIZOEN 2017/2018:

DINSDAG 26 JUNI, WOENSDAG 27 JUNI EN DONDERDAG 28 JUNI KUNNEN DE TENUETASSEN WORDEN INGELEVERD. Daar het clubhuis dan gesloten is zal dit plaats vinden vanuit de nieuwe kleedkamers.

DINSDAG 26 JUNI:
18.30 UUR KABOUTERS EN MINI’S
19.00 UUR SELECTIE TEAMS J08 TOT EN MET J011
19.30 UUR OVERIGE TEAMS JO8 EN J09
20.00 UUR OVERIGE TEAMS J010 EN J011
20.30 UUR GESPONSORDE PUPILLEN/JUNIOREN TEAMS OP AFSPRAAK

WOENSDAG 27 JUNI:
18.30 UUR J012 TEAMS EN J13-1 EN J013-2
19.00 UUR OVERIGE J013 TEAMS M013-1, M013-2 EN M015-1
19.30 UUR J015 TEAMS
20.00 UUR GESPONSORDE DAMES EN HEREN TEAM

DONDERDAG 28 JUNI:
18.30 UUR J017 TEAMS
19.15 UUR J019 TEAMS en M019-1 EN M019-2
19.45 UUR OVERIGE MEISJES TEAMS
20.15 UUR OVERIGE HEREN TEAMS

MOCHT JE NIET IN DE GELEGENHEID ZIJN DE TAS MET SHIRTS, OF TAS EN ENVELOPPE IN TE LEVEREN IN TIJDBLOK ZOALS BOVENSTAAND AANGEGEVEN, GRAAG MIDDELS MAILTJE AAN SPONSORING@SCTZAND.NL EEN ANDERE AFSPRAAK MAKEN.