Samen naar een veiliger sportklimaat

Veiligheidsanalyse bij en met voetbalvereniging sc ‘t Zand
Naar een veiliger Sportklimaat

Sc ’t Zand en Halt hebben een overeenkomst voor de uitvoering van een veiligheidsscan gesloten. In opdracht van de Rijksoverheid en NOC*NSF helpen Halt en de KNVB sportverenigingen bij het creëren van een sociaal en veilig(er) sportklimaat.

Sportverenigingen willen investeren in een veilig sportklimaat
Sportverenigingen worden soms geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, zowel op de eigen club als tijdens het bezoek aan andere verenigingen. Denk hierbij aan pesterijen onder elkaar en naar bezoekers, wedstrijden die maar net goed gaan, diefstal uit kleedkamers en onbeschoft gedrag.
De verenigingen willen dit soort norm- en grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk stoppen en het veilige en sociale karakter van de sportvereniging bevorderen.

Aanpak: veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid
Een veilig sportklimaat is de verantwoordelijkheid van álle betrokkenen. Dus van de sportende jongeren, ouders, trainers, coaches, arbitrage en bestuur van de vereniging. Halt betrekt iedereen daarom bij de veiligheidsanalyse.
In een startbijeenkomst wordt uitgelegd hoe de veiligheidsanalyse in zijn werk gaat en wat er van de deelnemers wordt verwacht. Deze startbijeenkomst heeft afgelopen week tijdens de aftrap bijeenkomsten met leiders en trainers plaatsgevonden. In oktober zijn er afzonderlijke bijeenkomsten met vrijwilligers, jeugdspelers en ouders waar onderwerpen als voorbeeldgedrag, aanspreekcultuur en agressie en geweld in en rond het voetbalveld aan bod komen. Ook is Halt aanwezig op trainings- en wedstrijddagen, en ondersteunt de vereniging bij het betrekken van externe partners bij de veiligheidsanalyse.
Deze gesprekken dragen bij aan een gedeelde verantwoordelijkheid voor de veiligheid op en rond de vereniging. Centraal staat hoe de vereniging voor een sportklimaat kan zorgen dat past bij de spelers, ouders en vrijwilligers. De vereniging krijgt daarover van Halt een advies op maat dat inzicht geeft in de veiligheidssituatie en -beleving binnen de vereniging. Onderdeel van het advies zijn concrete tips voor aanvullende activiteiten die de vereniging, samen met lokale partners, kan inzetten om de veiligheid op en rond de vereniging verder te bevorderen.

Samenwerking Halt en KNVB in actieplan ‘Naar een veiliger Sportklimaat’
Halt en de KNVB voeren de veiligheidsanalyses uit in opdracht van en in samenwerking met het ministerie van VWS en het NOC*NSF binnen het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Dit actieplan is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken.

Over Halt
Halt voorkomt, bestrijdt en bestraft jeugdcriminaliteit door bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jongeren en hun ouders. Onder meer met integrale projecten op scholen, sportverenigingen en in de wijk waarin jongeren, ouders, professionals, vrijwilligers en de lokale partners samen aan de slag zijn met het creëren van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilig leefklimaat.

Meer informatie?
· Heb je vragen of wil je de projectmedewerker van Halt spreken over het sportklimaat in jouw vereniging? Neem dan contact op met Jorg Sengers via j.sengers@halt.nl en 06-13132713

· Voor meer informatie over Halt: kijk op www.halt.nl/sportveiligheid
· Voor meer informatie over de KNVB: kijk op www.knvb.nl.

Voor meer informatie over het actieplan Naar een veiliger Sportklimaat: kijk op www.veiligsportklimaat.nl.