Verhoging contributie seizoen 2022/2023

Beste leden,

In deze roerige tijden hebben we gelukkig het voetballen weer kunnen oppakken. Als bestuur van onze vereniging zijn wij achter de schermen druk bezig geweest met het opstellen van de begroting voor het komende seizoen 2022-2023.

Onderdeel van deze doorkijk naar aankomend seizoen is het vaststellen van de contributie. In deze onzekere tijd, waarbij met name de inkomsten vanuit de kantine onder druk is komen te staan, de inkoopprijzen van de levensmiddelen en dranken door de diverse groothandels fors zijn verhoogd, de verhoging van de energiekosten alsmede het grote tekort aan vrijwilligers binnen onze vereniging zijn wij helaas genoodzaakt om de contributie met € 20 te verhogen.

De contributie bedragen voor het seizoen 2022-2023 zijn als volgt:

CategorieContributie/jaar
Kabouters€ 110
O7 t/m O13€ 215
O14 t/m O19€ 225
Senioren€ 235
Rustende Leden€ 65
Selectietoeslag O12 t/m O19€ 30

Bestuur Sportclub ‘t Zand