Vertrek Maria Jonkers en Jan van Oirschot goed opgevangen.

Afgelopen week hebben Maria Jonkers en Jan van Oirschot te kennen gegeven per direct hun activiteiten voor de club  te stoppen. Na een constructief overleg en extra inzet van een aantal mensen, is de eerste competitie zaterdag v.w.b. het wedstrijdsecretariaat en facilitair goed verlopen. Aan een definitieve oplossing wordt gewerkt. De ledenadministratie zal z.s.m. ondergebracht worden bij NH administratieve dienstverlening.

Tot de  definitieve oplossingen uitgewerkt en actief zijn, dient alles t.a.v. nieuwe leden en mutaties via de Coördinatoren te lopen. Hun mailadressen zijn te vinden op onze internetsite. De mailadressen van wedstrijdzaken en ledenadministratie worden wel gelezen en voor zover mogelijk behandeld.

Wij danken Maria en Jan voor hun jarenlange inzet voor de club en wensen hun succes voor de toekomst.

Bestuur Sportclub ‘t Zand