Meldingsformulier incidenten Sc ’t Zand

Sc ’t Zand vindt het belangrijk dat incidenten door eenieder: leden, ouders en toeschouwers, neutraal kunnen worden gemeld. Via dit meldingsformulier kan de Sportiviteit en Respect Commissie in kennis gesteld van incidenten. Vervolgens zal de Sportiviteit en Respect Commissie door toepassing van hoor en wederhoor op zo’n kort mogelijke termijn een objectief beeld vormen van het incident. Binnen 5 werkdagen zal contact opgenomen worden met de melder van het incident.

De Sportiviteit en Respect Commissie zal elk incident in ogenschouw nemen en een onafhankelijke rapportage uitbrengen aan het bestuur. Het bestuur neemt uiteindelijk een beslissing over de te nemen maatregel. Op deze wijze zal elke melding zorgvuldig en serieus worden behandeld.

Welkom op de officiele website van Sc 't Zand