Dispensaties

Schermafdruk 2014-08-03 18.54.53

De KNVB hanteert voor het verlenen van dispensaties de volgende regeling:

In bijzondere gevallen kan aan een speler toestemming worden verleend één leeftijdsgroep lager uit te komen dan waarin de betrokken speler formeel, gezien de leeftijd, thuishoort (dispensatie).
Dispensatie is niet mogelijk in categorie A (zie scheiding A en B) en bij de F-pupillen.
Dispensatie is in onderstaande gevallen mogelijk:

Ter completering van een elftal/team onder de volgende voorwaarden: per leeftijdscategorie drie spelers bij een elftal en twee per zevental en uitsluitend aan 1ste jaar spelers in de betreffende leeftijdsgroep. Indien er dispensatie is verleend kan men niet promoveren.

Ter completering van jeugdelftallen of - teams kunnen door twee of meer verenigingen spelers worden samengevoegd tot één elftal of één team. Dit kan ook gelden voor vrouwenteams en mannenteams in categorie B. De spelers blijven lid van hun eigen vereniging.
Voor standaardteams veldvoetbal om deel te kunnen nemen aan de reservecompetitie (maximaal reserve 4e klasse).

Voor een speler jonger dan 16 jaar om voor twee verenigingen speelgerechtigd te worden verklaard. Door maatschappelijke ontwikkelingen (echtscheidingen) kan dit nodig zijn, zie het landelijke bewaarnummer 1.9.

Het bestuur van S.c. ’t Zand voegt hieraan toe dat indien een speler lichamelijk en/of verstandelijk een beperking heeft, het bestuur in overleg de desbetreffende speler kan/mag dispenseren indien er een verklaring van de arts kan worden overlegd.

Welkom op de officiele website van Sc 't Zand