1962-1967

19671968A1

 De eerste elftalfoto in het archief: de A1 seizoen 1968/1969  

DE EERSTE JAREN.

Met 15 jongens is Jo Schell in de maand mei van 1962 begonnen met het spelen van vriendschappelijke wedstrijden, onder de naam “De Zandhazen”. De jongens kwamen uit de in opbouw zijnde wijk ” ’t Zand II”. Tijdens het kijken naar wedstrijden werden door de heer Schell, Jo Beukman en Jos Stokkermans benaderd om medewerking te geven bij het samenstellen van elftallen en wedstrijden.In de maand juli is Bernard van Bavel, waarvan zoon Ad in het elftal speelde, eveneens benaderd en bij de ‘club’ gekomen.In augustus 1962 stelde de heer Schell voor het elftal onder te brengen bij de voetbalvereniging Korvel om zodoende in KNVB verband te kunnen gaan spelen.Door de heren Beukman, Stokkermans en Van Bavel werd hierop afwijzend beslist, waarop de heer Schell uit de ‘club’ stapte.In de maand oktober 1962 werd door de heren Beukman, Stokkermans en Van Bavel een bijeenkomst belegd en werd besloten tot het oprichten van een vereniging. De oprichtingsdatum werd bepaald op 1 november 1962.Het bestuur werd als volgt samengesteld:B. van Bavel, voorzitter;A. Stokkermans, secretaris;J. Beukman, penningmeester.Ad Bertens is op 10-02-1963 lid geworden en trad op 1-10-1963 toe tot het bestuur.

Na enige tijd aan toernooien en vriendschappelijke wedstrijden te hebben deelgenomen werd eind 1964 besloten een aanvraag bij de KNVB in te dienen om als vereniging te worden toegelaten. Alvorens men hier echter toe overging werd, omdat de naam ‘De Zandhazen’ nogal kinderlijk klinkt, besloten de verenigingsnaam te wijzigen in: “Sportclub ’t Zand”.

Op 16 oktober 1964 is een aanvraag tot toelating ingediend, waarop de KNVB, bij schrijven van 5 april 1965, toestemming gaf, onder voorwaarde dat door de vereniging een aanvraag tot Koninklijke Goedkeuring zou worden ingediend.Nadat aan alle voorwaarden was voldaan is de vereniging bij Koninklijk Besluit van 14 juni 1965 nr. 75, Koninklijk goedgekeurd.

Vanaf zondag 31 augustus 1969 kunnen we gebruik maken van ons eigen sportpark aan de Kraaivenstraat. Het clubhuis bestaat uit het vroegere gebouw van de firma Gianotten.

De eerste wedstrijden werden gespeeld op een terrein gelegen achter ‘Boerke Mutsaers’.Op 27 augustus 1965 is een aanvraag ingediend om te mogen spelen op een stuk grond gelegen aan de Lage Witsiebaan – Reitse Hoevenstraat – Ringbaan West – Dongenseweg.Vanaf de Officiele erkenning en Koninklijke goedkeuring is de vereniging in KNVB verband gaan spelen. Allereerst in de junioren competitie, met spelers tot 18 jaar, seizoen 1965/1966, daarna ook met senioren in seizoen 1966/1967.

Met ingang van het seizoen 1967/1968 wordt gespeeld op het ‘Sarto terrein’: sportpark Westend.

Vanaf 31 augustus 1969 kunnen we gebruik maken van het sportpark aan de Kraaivenstraat. Dit wordt ons eerste ‘eigen’ complex met een clubhuis dat bestaat uit het vroegere gebouw van de firma Gianotten.

 

Welkom op de officiele website van Sc 't Zand