1969

1969OpeningKraaiven1

Jaap van Eijden spreekt het bestuur toe.

1969OpeningKraaiven2

Bernard van Bavel ontvangt een bal.

1969OpeningKraaiven3

De vlag wordt gehesen

1969OpeningKraaiven4

Dankwoord door Bernard van Bavel

14-09-1969 Officiële opening Sportpark Kraaivenstraat

De heer J. van Eijden, voorzitter van de Stichting Jeugdbelangen Pastoor van Ars, waaronder de voetbalvereniging 'Sportclub 't Zand' ressorteert, opende op zondag 14 september 1969 het Sportcomplex met clubhuis, gelegen aan de Kraaivenstraat. Dit gebeurde door het hijsen van een nieuwe clubvlag.

Hieronder het verslag van de opening, zoals geplaatst in 'Het Nieuwsblad van het Zuiden'.

Sc 't Zand opent fraai sportcomplex

Tilburg 15 september 1969
De nog jonge voetbalvereniging Sc 't Zand, die nu bijna zeven jaar bestaat, heeft afgelopen zondag een sportcomplex bestaande uit twee velden en een clubhuis aan de Kraaivenstraat in gebruik genomen. 

De opening werd verricht door de heer J. van Eijden, voorzitter van de Stichting Jeugdbelangen Pastoor van Ars, door het hijsen van de clubvlag, waarvan de foto een beeld geeft. 

Sc 't Zand is voortgekomen uit de wijkvereniging, die oorspronkelijk alleen ten doel had de jeug in deze nieuwe stadswijk op te vangen. Inmiddels is deze voetbalclub uitgegroeid tot een ledental van ongeveer 200, waarvan overigens slechts 70 senioren.

De laatste vier jaar komt Sc 't Zand uit in de Brabantse Bond, waar het eerste elftal intussen de tweede klasse heeft bereikt. Het eerste voetbalterrein lag achter "Boerke Mutsaers". 

Later verhuisde men naar de Lage Witsiebaan en de laatste twee jaar genoot men gastvrij onderdak bij Sarto op het sportpark Westend.

Nu heeft Sc 't Zand dan de beschikking gekregen over een eigen tehuis, waar de leden zelf een clubhuis gebouwd hebben. 

De opening ging zondag dan ook met enig feestelijk vertoon gepaard. De muziek werd verzorgd door de jeugddrumband "Sandy Boys", geassisteerd door het majorettenkorps "Sandy Girls". 

Het dagelijks bestuur van Sc 't Zand bestaat uit de volgende personen: 

B. van Bavel (voorzitter), 
A. Stokkermans (secretaris) en 
W. Sparidans (penningmeester).

Bron: Nieuwsblad van het Zuiden.

 

Welkom op de officiele website van Sc 't Zand