Overschrijven

Screenshot 2014-07-14 17.42.09

Vanaf 7 december 2015 is het digitaal overschrijven ingevoerd in het gehele amateurvoetbal. Daarom is het in de meeste gevallen niet meer nodig bij en verzoek tot overschrijving de (blauwe) papieren overschrijvingsformulieren in te vullen en naar de KNVB te sturen. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving in gang gezet.
Het bestuur werkt alleen aan een overschrijving mee als je aan al je financiële verplichtingen (contributie, boetes) hebt voldaan en al de artikelen die je in bruikleen hebt gekregen hebt ingeleverd. Als dit niet het geval is, dan wordt in het systeem een blokkade gezet.
Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.

Algemene informatie

Alle verzoeken tot overschrijving binnen Nederland moeten ieder seizoen uiterlijk 15 juni bij de KNVB zijn ingediend. Voor (ex )contractspelers geldt 14 juli als uiterste datum.

Indien een overschrijvingsverzoek na 15 juni of 14 juli wordt ingediend, zal dit verzoek worden behandeld als een verzoek om dispensatie.

Indien een verzoek om dispensatie het districtskantoor na de eerste vrijdag van de maand maart bereikt, wordt overschrijving slechts toegestaan onder de beperkende bepaling dat in dat seizoen niet mag worden deelgenomen aan bindende wedstrijden.

Overeenkomstig de FIFA-bepalingen geldt ook voor leden van de KNVB dat een speler in de periode van 1 juli t/m 30 juni voor maximaal twee clubs in bindende wedstrijden mag uitkomen. Concreet betekent dit dat een speler die aan het begin van het seizoen uitkomt voor club X in hetzelfde seizoen slechts eenmaal dispensatie kan krijgen voor overschrijving naar club Y.

Categorie A en B

Een speler moet bij een overschrijving laten weten tot welke categorie hij behoort. Een speler behoort tot categorie A indien hij in de laatste twaalf maanden minimaal eenmaal is uitgekomen in een wedstrijd in categorie A. In dat geval dient hij bij een overschrijving die na 15 juni is ingediend te voldoen aan de criteria die bij categorie A horen. Als een speler in de afgelopen twaalf maanden niet is uitgekomen in een wedstrijd behorend tot categorie A, dan behoort de speler voor wat betreft overschrijvingen tot categorie B. Een speler die bij categorie B hoort, mag na een eventuele tussentijdse overschrijving in het lopende seizoen niet uitkomen in wedstrijden in categorie A.

Categorie A

Categorie A betreft de spelers die behoren tot categorie A veldvoetbal of tot categorie A futsal, zoals hierboven aangegeven. Deze categorieën worden jaarlijks, voorafgaand aan het nieuwe seizoen, middels een bestuursbesluit vastgesteld en gepubliceerd in het Bewaarnummer. Categorie A bestaat momenteel uit de volgende competitieklassen:

 • Senioren mannen standaard: hoofdklasse t/m de 5e klasse.
 •  Senioren mannen reserve: hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse.
 • Senioren vrouwen: hoofdklasse t/m de 2e klasse.
 • A-junioren: Eredivisie t/m de 1e klasse.
 • B-junioren veldvoetbal: Eredivisie t/m 1e klasse.
 • C-junioren veldvoetbal: 1e divisie t/m 1e klasse.
 • D-pupillen veldvoetbal: 1e divisie t/m hoofdklasse.
 • Futsal: Topdivisie t/m 1e klasse
NB.: Voor overschrijvingen binnen de Eredivisie Vrouwen wordt verwezen naar het bijbehorende uitvoeringsbesluit.
 
 
 

Categorie B

Categorie B bestaat uit spelers die uitkomen in teams die zijn ingedeeld in alle overige klassen.

Dispensatiecriteria voor categorie A

Tussentijdse overschrijving kan worden verleend indien er sprake is van een van onderstaande gevallen:

 • Gewijzigde studieomstandigheden.
 • Gewijzigde werkomstandigheden.
 • Gewijzigde woonomstandigheden.
 • Gewijzigde medische omstandigheden.

Een exacte omschrijving van de dispensatiecriteria op basis van bovengenoemde punten, staat vermeld in hoofdstuk 'Algemene informatie overschrijving' in het landelijk deel van het Bewaarnummer.

Welkom op de officiele website van Sc 't Zand