Clubregels

zonderrespectgeenvoetbal

Normen en waarden zijn voor het bestuur van Sc 't Zand erg belangrijk. Daarom hebben we een beleidsplan "Normen en Waarden" opgesteld dat u hier kunt vinden. Ons motto is: Gedraag je zo dat jij en ook een ander daar zich prettig bij voelt Elk lid van onze vereniging is verplicht om te handelen volgens de statuten en huishoudelijk reglement van Sc 't Zand. Statuten De statuten van Sc 't Zand zijn op 17 april 1979 notarieel gepasseerd bij J.L.N.M.C. Vergouwen, notaris te Hilvarenbeek.In deze statuten wordt het reglement van Sportclub 't Zand omtrent doel, rechten, plichten en bevoegdheden van de verschillende betrokken personen omschreven. Huishoudelijk reglement In het huishoudelijk reglement wordt de dagelijkse gang van zaken geregeld. Het is een verdere uitwerking van de statuten. Regelingen rondom contributie, commissies, bestuur(svergaderingen) en lidmaatschap worden in het huishoudelijk reglement beschreven. Deze versie van het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 11 november 2013. Bestuursreglement In verband met de horecawet heeft onze vereniging ook een bestuursreglement. Hierin staat ondere andere op welke tijden in ons clubhuis alcohol wordt geschonken en wat onze huis en gedragsregels zijn.

Welkom op de officiele website van Sc 't Zand