Sportiviteit&Respect

De Sportiviteit en Respect Commissie wil het positieve voetbalklimaat bij Sc ’t Zand stimuleren. Hiervoor organiseert de Sportiviteit en Respect Commissie workshops en bijeenkomsten, vaak in samenwerkingen met andere partijen zoals het PVKT (Positief VoetbalKlimaat Tilburg). Hiernaast past de Sportiviteit en Respect Commissie hoor en wederhoor toe en rapporteert zij haar bevinden aan het bestuur bij incidenten die in strijd zijn met het geldende Sportiviteit en Respect Beleid.

Indien u een idee heeft dat bijdraagt aan het positieve voetbalklimaat bij Sc ’t Zand horen wij dit graag! U kunt ons bereiken op het e-mailadres sportiviteitenrespect@sctzand.nl

Gedragsregels

Om een positief voetbalklimaat te hebben bij Sc ’t Zand is het belangrijk dat er gedragsregels zijn. Iedereen die bij de club betrokken is dient zich hier aan te houden. Deze gedragsregels kunt u vinden in de statuten, het huishoudelijke reglement en het Sportiviteit en Respect beleid. Wat in ieder geval niet is toegestaan is wangedrag, molestatie, uitingen of handelingen van onzedelijk gedrag, discriminatie en het anderszins schaden van de clubbelangen. Voorbeelden hiervan zijn: pesten, (seksuele) intimidatie, vernieling, geweld en drugsgebruik.

Meldingsformulier

Heeft u een situatie gezien of meegemaakt die niet past binnen de gedragsregels van Sc ’t Zand, neemt de Sportiviteit en Respect Commissie hier graag kennis van. Voor het melden van een incident kunt u het meldingsformulier invullen. De Sportiviteit en Respect Commissie zal u dan binnen 5 werkdagen antwoorden wat er met uw melding gebeurt.

 

Welkom op de officiele website van Sc 't Zand