Kledinglijn

Schermafdruk 2015-06-06 12.11.50

 

KLEDINGREGLEMENT SC ’t ZAND seizoen 2016/2017:

1. Algemeen:
Ieder lid van SC ’t Zand dient (volgens de statuten van SC ’t Zand) in het bezit te zijn van een officieel tenue van SC ’t Zand n.l. een rood shirt (met SC ’t Zand-logo), witte broek en rode kousen.

Vanaf 1 maart 2017 is SC ’t Zand met Intersport-Twinsport Tilburg-City, Pieter Vreedeplein 157 te TILBURG, en Hummel een exclusief contract aangegaan. Alleen Intersport-Twinsport Tilburg City mag het SC ’t Zand-logo gebruiken.

Het shirt welke door SC ’t Zand is gekozen is vanaf seizoen 2015/2016 is het HUMMEL Club-shirt rood/wit en de witte Euroshort. Voor overige kleding zoals trainingspakken, polo’s etc. is de Teamcollectie van Hummel gekozen.

2. Voor individuele leden is er een ledenwebshop met speciaal voor Sc 't Zand geselecteerde artikelen.
Op alle artikelen, aangegeven op de ledenwebshop, krijgt u als lid van Sc ’t Zand 15% korting.

3. Kleding Sponsoring, aanschaf kledingpakketten voor complete teams:
Voor kledingsponsoring of aanschaf van kleding voor complete teams zijn pakket(richt)prijzen vastgesteld die te vinden zijn op onze internetsite onder “Wordt Sponsor van SC ’t Zand”.
Bent u geïnteresseerd neem dan via e-mail contact op met het secretariaat van de Sponsoring en Kledinglijn: sponsoring@sctzand.nl. met duidelijke vermelding van uw wensen, artikelen en aantallen. Er wordt dan z.s.m. contact met U opgenomen betreffende de verschillende pakket mogelijkheden. Wij maken dan een passende offerte. Na akkoord sturen wij u een factuur, na betaling wordt er een pasmoment voor U geregeld.

Alle afspraken met Intersport-Twinsport Tilburg-City lopen via het secretariaat Sponsoring en Kledinglijn SC ’t Zand, sponsoring@sctzand.nl. Vanuit het secretariaat worden de contacten onderhouden met Inter-Twinsport Tilburg-City, voor wat betreft aanleveren van offertes en het regelen van pasmomenten. Als er vragen zijn over levertijden e.d. dient U geen contact op te nemen met Intersport-Twinsport Tilburg City, maar met sponsoring@sctzand.nl.

4. Kledingpakketten voor leiders en trainers:
Voor leiders, trainers en complete teams is het mogelijk om via SC ’t Zand met een aantrekkelijke korting kleding aan te schaffen. Voor de mogelijkheden neemt U contact op met sponsoring@sctzand.nl.

5. REGELEMENT kleding in bruikleen
De kleding is eigendom van de vereniging. Aan het begin van het seizoen deelt de commissie Sponsoring en Kledinglijn de teamtas uit aan de leider/ trainer van het team. Aangezien de teamtas met wedstrijdshirts eigendom is van SC ‘t Zand, is het goed te weten welke regels er gelden bij gebruik van die kleding. Daartoe is het volgende regelement opgesteld:

REGELEMENT
1. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van SC ‘t Zand worden gebruikt en dus niet tijdens de training of andere gelegenheden, tenzij door het bestuur in overleg met de commissie sponsoring en kledinglijn toestemming is gegeven.
2. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.
3. Zonder toestemming van de commissie sponsoring en kledinglijn mogen er op de kleding geen uitingen, zoals namen, rugnummers, sponsoruitingen of dergelijke worden aangebracht.
4. Kleding dient volgens het wasvoorschrift gewassen te worden. Indien, door het niet in acht te nemen van het wasvoorschrift, schade aan de kleding ontstaat, kan men aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt beoordeeld door de commissie sponsoring en kledinglijn.
5. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na de afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider worden gemeld. Voor de schade aan de kleding, die tijdens de wedstrijd is ontstaan, wordt de speler niet aansprakelijk gesteld, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet. De beschadigde kleding dient te worden ingeleverd bij de kledingcommissie. De leider brengt advies over de schade uit aan de commissie sponsoring en kledinglijn.
6. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoeld, dient men dit direct te melden aan de commissie sponsoring en kledinglijn. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan het bestuur.
7. Wanneer er tijdens of aan het eind van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij de desbetreffende leider van het team. (Zie Vergoedingsregeling)
8. Alle clubkleding wordt verzameld in de teamtas en blijft zolang het seizoen loopt onder de verantwoordelijkheid van de trainer/leider. Kleding mag onder geen enkel beding worden uitgedeeld aan de spelers buiten de wedstrijden om (m.u.v. de introductie-selectiedag). De teamkleding dient na de wedstrijd gezamenlijk worden gewassen volgens de daarvoor bestemde wasvoorschrift. Indien de kleding wordt uitgedeeld aan de spelers dan is het bestuur bevoegd als uiterste sanctie de clubkleding/ teamtas in te nemen.
9. In gevallen waarin het reglement niet voorziet , beslist het bestuur in overleg met de commissie sponsoring en kledinglijn.

6. WASVOORSCHRIFT

- De kleding dient binnenste buiten gewassen te worden.
- Wassen bij een temperatuur van maximaal 30ºC
- NOOIT chemisch laten reinigen
- Kleding mag NIET in de droger
- NIET strijken
- Wasmiddel gebruiken zonder bleekmiddel

7. VERGOEDINGSREGELING

Voor zoekgeraakte of voor door eigen toedoen beschadigde kleding zullen onderstaande prijzen gehanteerd worden. Na contante betaling zal de materiaal-kledingcommissie vervangend materiaal leveren. De kosten zijn gerelateerd aan de werkelijke kosten en worden bij prijsverhogingen geïndexeerd.  

Prijzen zoals hieronder genoemd zijn inclusief 21% BTW

8. REGELEMENT SPONSORING KLEDING:

Regelmatig komt het voor dat er mensen zijn die denken dat ze zelf kleding kunnen binnenbrengen met daarop een sponsornaam.
Dit is echter niet toegestaan binnen SC ’t Zand. Uiteraard zijn wij blij met elke vorm van sponsoring, maar dan wel op de juiste manier.

Kleding die aangeschaft wordt zonder tussenkomst van de commissie sponsoring en kledinglijn, loopt het risico dat ze niet gedragen mag worden. Wij hebben een vastgestelde kledinglijn, waardoor afwijkende kleuren niet zijn toegestaan.
Kleding zonder reclame mag op trainingen wel gedragen worden en ook andere kleuren zijn dan toegestaan, al zien wij dan toch liever de SC ‘t Zand club kleuren.

Wij hopen u hierbij voldoende ingelicht hebben en zullen erop toezien dat er geen gesponsorde (team)kleding, buiten medeweten van de commissie sponsoring en kledinglijn wordt aangeschaft.

Contactgegevens van de commissie sponsoring en kledinglijn:

E-mailadres: sponsoring@sctzand.nl

Welkom op de officiele website van Sc 't Zand