Opzeggen

Opzeggen

Als je met voetballen wilt stoppen dan moet je voor 16 juni een schriftelijk verzoek indienen bij de ledenadministratie. Je kunt dit doen door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

Een schriftelijke, mondelinge of telefonische opzegging bij commissies, leiders, trainers of andere medewerkers, is beslist onvoldoende en wordt dan ook niet als opzegging geaccepteerd.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen of na 15 juni wordt beëindigd, blijft de contributie voor het lopende dan wel nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.

Vragen over het lidmaatschap kun je mailen naar ledenadministratie@sctzand.nl

Welkom op de officiele website van Sc 't Zand