Contributie

De contributie wordt per seizoen door het bestuur vastgesteld en ter goedkeuring aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering voorgelegd.
De contributie voor het seizoen 2019/2020 is vastgesteld in de Ledenvergadering van 3 juni 2019.

Bankrekening:
NL12 INGB 0002639465
t.n.v. S.c. 't Zand

De contributie moet uiterlijk op 1 september betaald zijn. Indien op 1 september nog geen volledige betaling ontvangen is, wordt men niet ingedeeld in een vertegenwoordigend elf- cq zevental van Sc 't Zand. De spelactiviteit wordt dan geblokkeerd zodat niet meer aan wedstrijden kan worden deelgenomen.

Contributiebedragen voor het seizoen 2019/2020:

CategorieContributie/jaar
Kabouters€ 95
O7 t/m O13€ 195
O14 t/m O19€ 205
Senioren€ 215
Rustende Leden€ 65
Selectietoeslag O12 t/m O19€ 30

Voor algemene vragen over contributie kun je terecht bij de ledenaministratie: ledenadministratie@sctzand.nl

Welkom op de officiele website van Sc 't Zand