13 juni: algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering welke zal worden gehouden op woensdag 13 juni 2018 in het clubhuis, Bijsterveldenlaan 1, Tilburg. Aanvang 20,00 uur.

AGENDA
  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Prognose seizoen 2017-2018
  4. Begroting seizoen 2018-2019
  5. Vaststellen contributie seizoen 2018-2019
  6. Afschaffen vroege vogelkorting
  7. Invoeren selectiebijdrage vanaf O12 t/m O19
  8. Ontwikkelingen
  9. Rondvraag

 

Voor de aanvang van de vergadering wordt u in de gelegenheid gesteld de presentielijst te tekenen. Het tekenen van de presentielijst is verplicht.

Er wordt naar gestreefd op tijd te beginnen, daarom een vriendelijk verzoek om tijdig aanwezig te zijn.

Het is van het grootste belang de vergadering bij te wonen.

Wij rekenen op uw komst!!!!