Categoriearchief: Nieuws

Sc ‘t Zand zoekt verzorger senioren!

Wij zijn op zoek naar een verzorger voor ons 1e senioren elftal.

Wij zoeken iemand die:

  • Altijd aanwezig kan zijn bij de dinsdag en donderdag training
  • Beschikbaar op zondag tijdens onze wedstrijden.

Wij spelen 1e klasse met ons 1e elftal, hebben een grote groep enthousiaste trainers en willen de trainersstaf verder uitbreiden/professionaliseren.

We werken intensief samen met fysiotherapeuten dus ook interessant voor stages voor je opleiding.

Spreekt jou dit aan, neem dan contact op met technischezaken@sctzand.nl of neem contact op met Pim Fijneman op 0634001282.

Voor deze functie bieden wij een passende vergoeding.

Opzeggen lidmaatschap moet voor 15 juni

Ondanks het coronavirus houdt de KNVB vast aan de bekende richtlijnen voor het overschrijven van spelers en het inschrijven van de spelende elftallen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om de zelfde tijdslijnen als voorgaande jaren te hanteren.

Afwijkend op voorgaande jaren zullen we dit jaar de teamindelingen pas in de loop van de zomer bekend te maken. Dit betekent dat ze niet bekend zullen zijn vóór 15 juni.

Als je met voetballen wilt stoppen dan moet je voor 15 juni een schriftelijk verzoek indienen bij de ledenadministratie. Je kunt doen door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

Een schriftelijke, mondelinge of telefonische opzegging bij commissies, leiders, trainers of andere medewerkers, is beslist onvoldoende en wordt dan ook niet als opzegging geaccepteerd.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen of na 15 juni wordt beëindigd, blijft de contributie voor nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.

Wil je bij een andere vereniging gaan voetballen, dan moet deze je voor 15 juni aangemeld hebben in Sportlink, het ledenadministratiesysteem van de KNVB. Wij geven alleen toestemming aan dit verzoek als jij bij ons geen financiële verplichtingen hebt.

Vragen over het lidmaatschap kun je mailen naar ledenadministratie@sctzand.nl

Compensatieregeling contributie 2020/2021

Het einde van het voetbalseizoen is in zicht, maar van een voetbalseizoen is eigenlijk nooit sprake geweest. Vanwege de corona-pandemie en de daarbij behorende maatregelen is er dit seizoen nauwelijks (competitief) gevoetbald. Jeugdleden kunnen sinds oktober 2020 nog wel weer trainen en onderlinge wedstrijden spelen, competitiewedstrijden werden en worden echter niet afgewerkt. Voor seniorenleden zijn in oktober 2020 alle wedstrijden en trainingen geschrapt. De seniorenleden tot 27 jaar kunnen sinds maart van dit jaar weer trainen. Seniorenleden van 27 jaar en ouder zijn het hardst getroffen, zij kunnen nog altijd niet voetballen.

Het bestuur van Sportclub ‘t Zand heeft aangekondigd om alle leden die daar prijs op stellen zo goed mogelijk te compenseren of tegemoet te komen voor al het voetbal dat ze noodgedwongen hebben moeten missen. Ondanks het feit dat nog niet volledig duidelijk is hoe we als vereniging uit de coronacrisis zullen komen, kunnen we jullie onderstaande compensatieregeling aanbieden.

Aanbieding

Deze regeling betreft een aanbieding. Alle leden van Sportclub ’t Zand die als actieve voetballer geregistreerd staan per 15 juni 2021 én die de contributie over het seizoen 2020/2021 volledig hebben betaald, kunnen hier gebruik van maken.

Compensatieregeling

We bieden twee compensatieregelingen aan: één voor seniorenleden (geboren voor 01-01-2002) en één voor jeugdleden (geboren op of na 01-01-2002). We brengen deze splitsing aan omdat jeugdleden in het lopende seizoen toch meer mogelijkheden tot voetballen gehad hebben dan de seniorenleden.
De compensatie bedraagt:

  • € 100,- voor seniorenleden
  • € 30,- voor JO19 leden
  • € 20,- voor overige jeugdleden

De Kabouter leden worden uitgesloten voor deze compensatieregeling.

Gebruik maken van de regeling

Wil je gebruik maken van de regeling en blijf je volgend jaar bij Sportclub ’t Zand voetballen, dan hoef je niets te doen. De compensatie wordt dan automatisch verrekend met de contributie voor volgend seizoen.

Echter, leden van Sportclub ’t Zand kunnen ook aangeven geen gebruik te willen maken van het aanbod en het betreffende bedrag aan Sportclub ‘t Zand te schenken. Wil je geen gebruik maken van het aanbod, dan kun je dat tot en met 30-06-2021 per e-mail kenbaar maken aan penningmeester@sctzand.nl. Vermeld in deze mail naam, woonadres en bondsnummer van de betreffende speler dat bij Sportclub ‘t Zand geregistreerd staat. Wanneer je als ouder/verzorger voor meer dan één lid van Sportclub ’t Zand contributie betaald hebt, dan kun je, indien gewenst, de gegevens van meer dan één speler in de mail doorgeven.

Eventuele giften worden door Sportclub ‘t Zand gewaardeerd, omdat wij ook zeker de gevolgen van de coronacrisis merken. Maar we realiseren ons dat dat ook voor individuele leden kan gelden dus iedere gemaakte keuze is in onze ogen juist en wordt door ons gerespecteerd. Is de contributie door Stichting Leergeld betaald, dan verrekenen wij de compensatie met Stichting Leergeld.

Extra openingsfestiviteit

Hier blijft het niet bij. Wanneer we straks weer kunnen voetballen dan zullen we proberen om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan! Hoe we dit gaan doen, zullen wij in de komende periode nog duidelijk maken.

Contributie seizoen 2021/2022

Het bestuur heeft besloten om de contributie voor aankomend seizoen niet te verhogen. De contributiebedragen blijven gelijk aan die van het lopende seizoen.

Verkeersveiligheid

Beste ouders,

Graag vragen we uw aandacht voor de verkeersveiligheid op de parkeerplaats van ons sportcomplex. Net als u vinden wij het als vereniging belangrijk dat uw kind veilig naar de training of wedstrijd kan komen en ook weer veilig thuis komt na afloop.

Wij zien rondom trainingen en op wedstrijddagen dat er gevaarlijke situaties voor de ingang van het sportcomplex ontstaan omdat veel ouders met hun auto voor komen rijden om hun kind af te zetten of op te halen. Hierdoor ontstaat ook een rij van auto’s waartussen kleine kinderen slalommend de auto van hun papa of mama proberen te bereiken. Dit gaat vaak net goed, maar we willen er niet aan denken dat er een keer een kind onder een auto belandt.

Daarom doen we een dringende oproep aan iedereen die met de auto komt om deze voortaan op de parkeerplaats te parkeren en daarna samen met uw kind lopend naar de ingang te komen om uw kind bij de poort af te zetten en na afloop van de training of wedstrijd uw kind zelf weer bij de poort af te halen en samen weer terug naar de auto te lopen.

Zo zorgen we er samen voor dat er een veilige situatie voor alle kinderen ontstaat. Alvast dank voor uw medewerking.

Bestuur SC ’t Zand.