Alle berichten van phons

Opzeggen lidmaatschap moet voor 15 juni

Ondanks het coronavirus houdt de KNVB vast aan de bekende richtlijnen voor het overschrijven van spelers en het inschrijven van de spelende elftallen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om de zelfde tijdslijnen als voorgaande jaren te hanteren.

Afwijkend op voorgaande jaren zullen we dit jaar de teamindelingen pas in de loop van de zomer bekend te maken. Dit betekent dat ze niet bekend zullen zijn vóór 15 juni.

Als je met voetballen wilt stoppen dan moet je voor 15 juni een schriftelijk verzoek indienen bij de ledenadministratie. Je kunt doen door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

Een schriftelijke, mondelinge of telefonische opzegging bij commissies, leiders, trainers of andere medewerkers, is beslist onvoldoende en wordt dan ook niet als opzegging geaccepteerd.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen of na 15 juni wordt beëindigd, blijft de contributie voor nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.

Wil je bij een andere vereniging gaan voetballen, dan moet deze je voor 15 juni aangemeld hebben in Sportlink, het ledenadministratiesysteem van de KNVB. Wij geven alleen toestemming aan dit verzoek als jij bij ons geen financiële verplichtingen hebt.

Vragen over het lidmaatschap kun je mailen naar ledenadministratie@sctzand.nl

Update 4 hervatten trainingen

Beste leden, trainers, vrijwilligers, ouders en sponsoren van SC 't Zand,

Wij hebben besloten om de trainingen ook voor spelers van vanaf 19 jaar te hervatten per dinsdag 18 mei 2020.

Wij drukken iedereen nogmaals op het hart om de maatregelen strikt na te leven en hier niet over in discussie te gaan met onze vrijwilligers. Mocht de veiligheid of gezondheid van onze spelers, vrijwilligers of andere betrokkenen in gevaar komen, dan worden de trainingen stilgelegd.

Trainingsschema

Het trainingsschema voor de tijd dat de Corona maatregelen van kracht zijn, is als volgt:

Voorwaarden

Voor de volledigheid noemen we hier nogmaals de maatregelen die gelden.

 • De KNVB protocollen moeten door iedereen strikt nageleefd worden. Dit geldt dus voor spelers, ouders, trainers en andere betrokkenen. Iedereen moet zelf deze protocollen lezen en de maatregelen opvolgen. Neem contact op met een coördinator als er iets niet duidelijk is in de protocollen.
 • Op trainingstijden zijn er altijd voldoende coördinerende vrijwilligers. Zij leiden alles in goede banen.
 • Instructies van de coördinerende vrijwilligers worden altijd opgevolgd. Als je het niet eens bent met de instructies kan je dit achteraf bij het bestuur melden.
 • Spelers moeten zich voor de training aanmelden bij de trainer. De trainer geeft het aantal te verwachten spelers door aan de coördinerende vrijwilligers bij aankomst op de club.
 • Als spelers tijdens de training willen drinken moeten zij hun eigen drinken meenemen. Er mag niet van elkaars drinken gedronken worden.
 • Er mogen geen hesjes uitgewisseld worden.
 • Veters van de voetbalschoenen moeten goed gestrikt zijn.
 • Ouders moeten tijdens de training van hun kind telefonisch bereikbaar zijn. Het telefoonnummer moet bekend zijn bij de trainer.
 • De kantine en de kleedaccommodatie zijn dicht tijdens de training. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de WC. Ga voor de training thuis naar de WC.
 • Spelers komen hoogstens 10 minuten voor aanvang van hun training op de club.
 • Als ouders hun kind afzetten, vertrekken de ouders meteen weer.

Tot slot willen wij onze leden bedanken voor hun geduld en onze vrijwilligers voor hun inzet in deze lastige tijden. Wij hopen dat het hervatten van de trainingen het voor iedereen iets makkelijk maakt om de Corona maatregelen van de Rijksoverheid te blijven naleven.

Met sportieve groet,
Bestuur Sc 't Zand

Update 3 hervatten trainingen

Beste leden, trainers, vrijwilligers, ouders en sponsoren van Sc 't Zand,

Maandagavond hebben wij besloten om de trainingen ook voor spelers van 13 tot en met 18 jaar te hervatten per woensdag 13 mei 2020.

Voor alle leden vanaf 19 jaar bekijken wij nog of de trainingen veilig hervat kunnen worden. Hier nemen wij uiterlijk aanstaande zondag 17 mei een definitief besluit over. Bij een positief besluit kunnen spelers uit deze leeftijdscategorie de trainingen per 19 mei hervatten.

Wij drukken iedereen nogmaals op het hart om de maatregelen strikt na te leven en hier niet over in discussie te gaan met onze vrijwilligers. Mocht de veiligheid of gezondheid van onze spelers, vrijwilligers of andere betrokkenen in gevaar komen, dan worden de trainingen stilgelegd.

Trainingsschema

Het trainingsschema voor spelers tot en met 12 jaar voor de tijd dat de Corona maatregelen van kracht zijn, is als volgt:

Het trainingsschema voor spelers van 13 tot en met 18 jaar voor de tijd dat de Corona maatregelen van kracht zijn, is als volgt:

Voorwaarden

Voor de volledigheid noemen we hier nogmaals de maatregelen die gelden.

 • De KNVB protocollen moeten door iedereen strikt nageleefd worden. Dit geldt dus voor spelers, ouders, trainers en andere betrokkenen. Iedereen moet zelf deze protocollen lezen en de maatregelen opvolgen. Neem contact op met een coördinator als er iets niet duidelijk is in de protocollen.
 • Op trainingstijden zijn er altijd voldoende coördinerende vrijwilligers. Zij leiden alles in goede banen.
 • Instructies van de coördinerende vrijwilligers worden altijd opgevolgd. Als je het niet eens bent met de instructies kan je dit achteraf bij het bestuur melden.
 • Spelers moeten zich voor de training aanmelden bij de trainer. De trainer geeft het aantal te verwachten spelers door aan de coördinerende vrijwilligers bij aankomst op de club.
 • Als spelers tijdens de training willen drinken moeten zij hun eigen drinken meenemen. Er mag niet van elkaars drinken gedronken worden.
 • Er mogen geen hesjes uitgewisseld worden.
 • Veters van de voetbalschoenen moeten goed gestrikt zijn.
 • Ouders moeten tijdens de training van hun kind telefonisch bereikbaar zijn. Het telefoonnummer moet bekend zijn bij de trainer.
 • De kantine en de kleedaccommodatie zijn dicht tijdens de training. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de WC. Ga voor de training thuis naar de WC.
 • Spelers komen hoogstens 10 minuten voor aanvang van hun training op de club.
 • Als ouders hun kind afzetten, vertrekken de ouders meteen weer.

Tot slot willen wij onze leden bedanken voor hun geduld en onze vrijwilligers voor hun inzet in deze lastige tijden. Wij hopen dat het hervatten van de trainingen het voor iedereen iets makkelijk maakt om de Corona maatregelen van de Rijksoverheid te blijven naleven.

Met sportieve groet,
Bestuur Sc 't Zand

Update 2 hervatten trainingen

Beste leden, trainers, vrijwilligers, ouders en sponsoren van SC 't Zand,

In ons vorige nieuwsbericht lieten wij weten aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de trainingen te hervatten. Maandagavond hebben wij besloten om de training voor spelers tot en met 12 jaar te hervatten.

Voor spelers van 13 tot en met 18 jaar bekijken wij nog of de trainingen veilig hervat kunnen worden. Hier nemen wij aanstaande maandag 11 mei een definitief besluit over. Bij een positief besluit kunnen spelers uit deze leeftijdscategorie de trainingen per 13 mei hervatten.

Wij drukken iedereen nogmaals op het hart om de maatregelen strikt na te leven en hier niet over in discussie te gaan met onze vrijwilligers. Mocht de veiligheid of gezondheid van onze spelers, vrijwilligers of andere betrokkenen in gevaar komen, dan worden de trainingen stilgelegd.

Trainingsschema

Het trainingsschema voor spelers tot en met 12 jaar voor de tijd dat de Corona maatregelen van kracht zijn, is als volgt:

Voorwaarden

Voor de volledigheid noemen we hier nogmaals de maatregelen die gelden.

 • De KNVB protocollen moeten door iedereen strikt nageleefd worden. Dit geldt dus voor spelers, ouders, trainers en andere betrokkenen. Iedereen moet zelf deze protocollen lezen en de maatregelen opvolgen. Neem contact op met een coördinator als er iets niet duidelijk is in de protocollen.
 • Op trainingstijden zijn er altijd voldoende coördinerende vrijwilligers. Zij leiden alles in goede banen.
 • Instructies van de coördinerende vrijwilligers worden altijd opgevolgd. Als je het niet eens bent met de instructies kan je dit achteraf bij het bestuur melden.
 • Spelers moeten zich voor de training aanmelden bij de trainer. De trainer geeft het aantal te verwachten spelers door aan de coördinerende vrijwilligers bij aankomst op de club.
 • Als spelers tijdens de training willen drinken moeten zij hun eigen drinken meenemen. Er mag niet van elkaars drinken gedronken worden.
 • Er mogen geen hesjes uitgewisseld worden.
 • Veters van de voetbalschoenen moeten goed gestrikt zijn.
 • Ouders moeten tijdens de training van hun kind telefonisch bereikbaar zijn. Het telefoonnummer moet bekend zijn bij de trainer.
 • De kantine en de kleedaccommodatie zijn dicht tijdens de training. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de WC. Ga voor de training thuis naar de WC.
 • Spelers komen hoogstens 10 minuten voor aanvang van hun training op de club.
 • Als ouders hun kind afzetten, vertrekken de ouders meteen weer.

Tot slot willen wij onze leden bedanken voor hun geduld en onze vrijwilligers voor hun inzet in deze lastige tijden. Wij hopen dat het hervatten van de trainingen het voor iedereen iets makkelijk maakt om de Corona maatregelen van de Rijksoverheid te blijven naleven.

Met sportieve groet,
Bestuur Sc 't Zand

Update: hervatten trainingen jeugd

Beste leden, trainers, vrijwilligers, ouders en sponsoren van Sc 't Zand,

In ons nieuwsbericht van donderdag 30 april informeerden wij jullie over het mogelijk hervatten van de trainingen voor de jeugd. De belangrijkste voorwaarde om weer te gaan trainen is dat er veilig getraind kan worden. Naleving van de Corona protocollen van de KNVB is daarbij essentieel.

Wij hebben een aantal voorwaarden opgesteld. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, vinden wij dat de trainingen hervat kunnen worden. Wij vragen aan iedereen om zich strikt aan deze voorwaarden te houden. Niet naleven hiervan betekent dat er niet getraind wordt.

 • De KNVB protocollen moeten door iedereen strikt nageleefd worden. Dit geldt dus voor spelers, ouders, trainers en andere betrokkenen. Iedereen moet zelf deze protocollen lezen en de maatregelen opvolgen. Neem contact op met een coördinator als er iets niet duidelijk is in de protocollen.
 • Op trainingstijden zijn er altijd voldoende coördinerende vrijwilligers. Zij leiden alles in goede banen.
 • Instructies van de coördinerende vrijwilligers worden altijd opgevolgd. Als je het niet eens bent met de instructies kan je dit achteraf bij het bestuur melden.
 • Spelers moeten zich voor de training aanmelden bij de trainer. De trainer geeft het aantal te verwachten spelers door aan de coördinerende vrijwilligers bij aankomst op de club.
 • Als spelers tijdens de training willen drinken moeten zij hun eigen drinken meenemen. Er mag niet van elkaars drinken gedronken worden.
 • Er mogen geen hesjes uitgewisseld worden.
 • Veters van de voetbalschoenen moeten goed gestrikt zijn.
 • Ouders moeten tijdens de training van hun kind telefonisch bereikbaar zijn. Het telefoonnummer moet bekend zijn bij de trainer.
 • De kantine en de kleedaccommodatie zijn dicht tijdens de training. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de WC. Ga voor de training thuis naar de WC.
 • Spelers komen hoogstens 10 minuten voor aanvang van hun training op de club.
 • Als ouders hun kind afzetten, vertrekken de ouders meteen weer.

Wij verwachten dat met inachtneming van deze voorwaarden vanaf aanstaande donderdag 7 mei getraind kan worden. Dit geldt in eerste instantie voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor kinderen van 13 tot en met 18 jaar richten wij ons op een startdatum van woensdag 13 mei. Voor deze leeftijdscategorie zullen nog extra voorwaarden gelden.

Een trainingsschema zal nog gepubliceerd worden. De trainingsavonden zijn dinsdag en donderdag. Elk team zal één keer per week trainen.

De coördinatoren vragen aan alle pupillentrainers om uiterlijk aanstaande zondag 3 mei te laten weten of hun team kan – en wil – trainen met inachtneming van de bovenstaande voorwaarden. Zonder akkoord wordt er door het betreffende team niet getraind.

Aanstaande maandag 4 mei nemen wij een definitief besluit over de start van trainingen op 7 mei, op basis van de aanmeldingen van trainers.

Wij hopen op begrip en medewerking van iedereen. Alleen dan kunnen we weer veilig onze geliefde sport uitoefenen.

Met sportieve groet,
Bestuur Sc 't Zand

Hervatting trainingen jeugd?

Beste leden, trainers, vrijwilligers, ouders en sponsoren van SC 't Zand,

De overheid heeft toestemming gegeven om met jeugd én jongeren tot en met 18 jaar georganiseerd in de buitenlucht het sporten weer op te pakken. De kinderen tot 12 jaar mogen dit als vanouds doen en de kinderen van 13 t/m 18 jaar mogen weer sporten indien ze anderhalve meter afstand tot hun mede sporters houden.

Wij, als bestuur, proberen dit natuurlijk ook mogelijk te maken binnen onze vereniging, echter moet dit wel op een verantwoorde manier kunnen plaatsvinden met inachtneming van de regels die hieraan zijn verbonden. Er gelden namelijk nog behoorlijk veel beperkende maatregelen waar we rekening mee moeten houden en/of anders in moeten faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan het brengen en halen van jeugdspelers maar ook de uitgifte en inname van materialen zijn voorbeelden van processen die normaal zo gewoon zijn, maar nu extra aandacht vragen. Tevens zijn we hierbij, zoals altijd, afhankelijk van de vrijwillige inzet van mensen.

Via de onderstaande link komt u bij de verschillende protocollen zoals die door de KNVB zijn verspreid en waaraan wij ons allen moeten gaan houden.

KNVB coronaprotocol

Het bestuur van SC 't Zand is druk bezig om te onderzoeken wat mogelijk is. Dit doen we in samenspraak met de gemeente en de KNVB. Dat vergt enige tijd en ook het voorbereiden van de aanvullende maatregelen zal tijd en inzet kosten.

Dit betekent dat het complex sowieso nog niet deze week open zal gaan voor trainingen.

Zodra er meer duidelijkheid is over wat er wel en niet kan en op welke momenten zullen we dit via alle mogelijke kanalen communiceren. Tot die tijd vragen we jullie allemaal nog even geduld te hebben.

Met sportieve groet,
Bestuur SC 't Zand.

Korting bij TwinSport

Ook in deze tijd is het van essentieel belang dat wij allemaal gezond, fit en sterk blijven.
Ga fietsen, wandelen, skaten, doe oefeningen met gewichten, elastiek of een bal, ga touwtje springen, bedenk je eigen bootcamp. Zorg ervoor dat je iedere dag je beweging krijgt.

Daarom is Twinsport geopend en geeft het nu 25% korting op de gehele collectie met uitzondering van lopende acties en aanbiedingen.

Voormalig jeugspeler Sc ‘t Zand naar Ajax

Joel Ideho speelde in de seizoenen 2014/2015 en 2015/2016 in onze D1.

Zijn talent werd ontdekt door de scouts van Willem II waar hij in augustus 2016 de jeugdopleiding kwam versterken.

Nu heeft Ajax de inmiddels 16 jarige buitenspeler ontdekt en heeft het Brabants Dagblad bekend gemaakt dat hij volgend seizoen de overstap naar Ajax maakt.

Wij feliciteren Joel van harte met deze fantastische stap en wensen hem de komende jaren heel veel succes toe.

Actie Hummel

Beste sportvereniging,

De coronacrisis heeft grote gevolgen, ook voor de sportsector en clubs. Om u als vereniging een hart onder de riem te steken tijdens deze lastige dip, bieden we u een aantal bijzondere acties.

Win je totale aankoopbedrag terug!
Doet uw vereniging de komende twee weken een bestelling in de clublogin? Dan maakt u kans om één van de 5 clubs te worden aan wie wij het totale aankoopbedrag van die bestelling terugbetalen.

Nu bestellen = gratis verzending
Ook handhaven wij onze speciale actie: alle bestellingen die u en uw leden plaatsen tot 6 april zullen wij gratis verzenden.

We hopen dat u als club kunt profiteren van dit financiële opstekertje – en dat er met de bestellingen die u nu plaatst straks weer lekker kan worden gesport!

Let's play together.

Met vriendelijke groet,

Team hummel