Aankondiging Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering staat gepland voor woensdag 13 juni, aanvang 20.00 uur.

De belangrijkste agendapunten zijn:

  • vaststellen contributie seizoen 2018/2019
  • vaststellen begroting seizoen 2018/2019

 

Noteer deze vergadering alvast in uw agenda!