11 mei: vrijwilligers & sponsoravond

 Vrijwilligers & Sponsoravond wordt gehouden 11 mei 2019 aanvang 20.30 uur

 In tegenstelling tot een eerder voornemen hebben we deze avond vanwege een aantal andere activiteiten, zoals de wedstrijd en clubavond bij Willem II, verplaats naar 11 mei.

Alle ingeschreven vrijwilligers krijgen nog een uitnodiging via mail. Mocht u als vrijwilliger twijfel hebben over uw inschrijving stem dit dan zo spoedig mogelijk af met uw coördinator.

Noteer deze datum maar in uw agenda!!!