Aankondiging Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering staat gepland voor dinsdag 7 maart a.s., aanvang 20.00 uur. Noteer deze vergadering alvast in uw agenda!  De agenda en jaarverslag volgen snel.