Contributie 2018-2019

Contributieverhoging seizoen 2018/2019, afschaffing vroege vogel korting en invoering selectietoeslag.

In de Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2018 zijn voor het seizoen 2018 /2019 de begroting en nieuwe contributie vastgesteld.

Vanwege een aantal serieuze kostenstijgingen is er de noodzaak om een contributieverhoging door te voeren. Verder is besloten de vroege vogel korting af te schaffen.
De kostenverhoging komt voort uit de volgende ontwikkelingen.

• Extra aanschaf en vervanging van kleine doeltjes o.a. vanwege andere wedstrijdvormen
• Hogere energiekosten
• Substantieel hogere personeelskosten met name vanwege een gebrek aan barvrijwilligers, dit is een enorme zorg voor toekomst, en behoeft onmiddellijke actie !!!!

Afschaffen “Vroege Vogel korting”
Vanwege de invoering van “ClubCollect” als middel om contributie te innen zijn we genoodzaakt om de vroege vogelkorting af te schaffen. Over de verdere invoering van ClubCollect en de momenten van betalen zullen wij jullie zo spoedig mogelijk informeren. De contributie dient voor 1 september 2018 voldaan te zijn.

Selectietoeslag:
Om een stuk ongelijkheid weg te nemen, o.a. op het gebied van faciliteiten zoals extra trainingstijd, trainers en kleding, tussen selectiespelers en recreanten is besloten om voor de selectieteams O12 t/m O19 een selectietoeslag in te voeren van 30 Euro bovenop de reguliere contributie.

Contributie seizoen 2018/2019
• Voor jeugdleden, categorie Kabouters t/m O19 is de contributie verhoogd met 10 Euro.
• Voor Senioren leden blijft de contributie gelijk daar er een te groot verschil was ten opzichte van andere leeftijdscategorieën en het werkelijk gebruik van faciliteiten waaronder het aantal keren trainen.
In de onderstaande tabel zijn de oude en nieuwe contributie bedragen weergegeven: