Hummel wedstrijdshirt wordt vanuit club beschikbaar gesteld.

Vanaf het seizoen 2015 / 2016 wordt het nieuwe Hummel wedstrijdshirt vanuit de club beschikbaar gesteld aan de teams!!!

De nieuwe sponsorovereenkomst met Joris Sport en Hummel maakt het mogelijk, dat Sportclub ’t Zand in navolging van een aantal andere verenigingen in Tilburg, de nieuwe Hummel shirts aan alle teams ter beschikking kan gaan stellen. Deze regeling maakt het dus mogelijk dat de hele vereniging aan het begin van het nieuwe seizoen, v.w.b. het shirt, over kan gaan naar de nieuwe kledinglijn. Details over de regeling worden tijdens presentatie komende donderdag bekend gemaakt en later uitgebreid, middels een aangepast kledingreglement, gepubliceerd. Vanwege de omvang van onze vereniging en de complexiteit van het beheer, dienen shorts en kousen wel zelf aangeschaft te worden. De shirts dienen lopende het seizoen door de teams zelf gewassen te worden e.e.a. zal in een bruikleenovereenkomst worden vast gelegd.

Shirtsponsoring: Voor de shirtsponsoring veranderen de voorwaarden, aflopende contracten worden niet onder de oude voorwaarden verlengd. De bewassing komt te vervallen, uitgezonderd de kleding van de Hoofdsponsoren Jeugdopleiding, Heren en Dames. Met shirtsponsoren van nog lopende contracten wordt contact opgenomen, om de mogelijkheden van het oversluiten naar de nieuwe kledinglijn en voorwaarden te bespreken. Informatie over de nieuwe mogelijkheden is vanaf maandag 15 juni op te vragen via:
sponsoring@sctzand.nl