In memoriam: Michel Das

Deze week bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Michel Das. Michel was binnen onze vereniging, tot zijn gezondheid het niet meer toe liet, vele jaren als scheidsrechter actief bij wedstrijden en toernooien en had daarbij Sportiviteit en Respect hoog in vaandel. Iemand waar wij als vereniging altijd op konden rekenen.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op maandag 29 april om 13.30 uur in De Kerk, Kerkstraat 10 te Oostelbeers. Later in de middag wordt Michel met een klein gezelschap naar het crematorium gebracht.

De familie stelt het op prijs als u een herinnering aan Michel, in welke vorm dan ook, meebrengt. In de Kerk zal een mand aanwezig zijn waar u deze achter kunt laten.

In plaats van bloemen wordt een gift aan stichting Make-A-Wish Nederland gewaardeerd. Er zullen collectebussen aanwezig zijn in de Kerk. Indien gewenst kunt u ook uw gift overmaken op: Rekening nr. NL48 RABO 0366 0212 22 o.v.v. Michel Das

Wij wensen zijn gezin en familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.