INDELING JO13 t/m JO 23 SEIZOEN 2024-2025

Voor het nieuwe seizoen zijn er uiteraard nieuwe teams spelers staf enz enz

We hebben deze per categorie voor jullie op een rij gezet.

Indeling JO12 - JO13
Indeling JO14 - JO15 -JO16
Indeling JO17 - JO19 - JO23

Mochten er vragen zijn neem dan contact op met de coördinator van dienst :

Coördinator JO12 - JO13                                     -           Patrick Martens       coordinatorjo13@sctzand.nl

Coördinator JO14 - JO15 - JO16                       -         Esther Mutsaers     coordinatorjo15@sctzand.nl

Coördinator JO17 - JO19 – O23                       -          Rob van Eijck             coordinatorjo19@sctzand.nl

Wij wensen jullie namens coördinatie een hele fijne en sportieve vakantie  toe

Met vriendelijke groet ,

Rob van Eijck
Esther Mutsaers
Patrick Martens