Ex medewerkers… Bedankt!

Volgens de statuten van de vereniging moeten medewerkers verplicht worden aangemeld bij de KNVB. Aan deze aanmelding zijn kosten verbonden. Het bestuur heeft besloten om medewerkers, die voor komend seizoen geen functie meer vervullen en ook niet actief zijn als voetballer, niet meer automatisch aan te melden bij de KNVB. Ook zullen zij worden uitgeschreven als lid teneinde het ledenbestand zo actueel mogelijk te houden. Gestopte medewerkers/vrijwilligers kunnen zich eventueel aanmelden als rustend lid; daarvoor kunnen zij contact opnemen met de ledenadministratie (ledenadministratie@sctzand.nl).