Nieuw email-adres coordinatoren

We hebben de e-mailadressen van de coördinatoren Junioren en Pupillen aangepast aan de nieuwe naamgeving van de leeftijdscategorieën zoals die nu door de KNVB gehanteerd worden.

Wij verzoeken iedereen vanaf heden alleen de e-mailadressen te gebruiken die in ons organisatie-overzicht staan.