Opstart trainingen vanaf 17 augustus en Corona.

Velen zullen nog van hun vakantie genieten en zijn waarschijnlijk ook nog bij aan het komen van de strenge Corona maatregelen, maar het voetbalseizoen gaat toch weer beginnen. De trainingen worden komende week weer opgestart, oefenwedstrijden zijn of worden gepland, maar deze seizoenstart gaat niet zonder slag of stoot. We hebben behoorlijk wat maatregelen te treffen om alles in goede en veilige banen te leiden. Als eerste willen we jullie middels dit bericht informeren over de opening van het clubhuis en het terras en vooral ook het gebruik van de kleedkamers voor de komende periode.

Kleedkamers worden tot nader order niet in gebruik genomen bij trainingen en wedstrijden.

Vanwege de maatregelen die nodig zijn en onderbezetting in ons facilitaire team, is besloten de kleedkamers tot nader order niet ter beschikking te stellen voor trainingen. Dit betekent, net als eerder in mei en juni, thuis omkleden en douchen.

De komende weken zullen de mogelijkheden, ook het gebruik rondom wedstrijden, verder worden onderzocht en per situatie worden bekeken en vastgesteld.

Wij zullen jullie hierover z.s.m. op de hoogte brengen.

Spelregels rondom trainingen:

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar ons complex en wacht langs de lijn van het betreffende trainingsveld tot de training kan beginnen. (zie trainingsschema)
 • Bij start en einde van een training dienen de tijden volgens het trainingsschema exact aangehouden te worden om onnodig wachten te voorkomen.
 • Ouders die hun kind moeten brengen en halen gelieve dit buiten de poort af te spreken.
 • Ouders zijn toegestaan langs het veld met in achtneming van de 1,5 meter regel.
 • Trainingsmaterialen kunnen alleen door de trainer afgehaald en teruggebracht worden.

Clubhuis en terras weer geopend!!

Ons clubhuis is sinds lange tijd weer geopend tijdens en rond de verschillende voetbalactiviteiten die inmiddels weer opgestart worden. Wij dienen ons daarbij te houden aan de verschillende protocollen die voor de horeca gelden. Om u allen een veilig verblijf te kunnen bieden zijn er verschillende maatregelen genomen.

 • Het aantal zitplaatsen binnen is aangepast zodat de 1,5 meter nageleefd kan worden en
 • Er mogen maximaal 100 personen in het clubhuis aanwezig zijn.
 • Zitplaatsen buiten zijn uitgebreid en gemarkeerd zodat duidelijk is hoe de 1,5 meter nageleefd kan worden.
 • Eind augustus zal er een tent geplaatst worden van 12 x 8 meter om extra overdekte zitplaatsen te creëren!!
 • Bij drukte zoals op zaterdag en zondag rond wedstrijden zijn er aan de bar verkooppunten aangegeven.
 • Er is een looproute aangeven met 1,5 meter markering zowel bij de bar naar de verkooppunten als naar de snackbalie.
 • De pinmogelijkheden zijn uitgebreid.
 • Op het herentoilet zijn vanwege de 1,5 meter maatregel 2 urinoirs afgesloten.

Onze oproep aan u allen om de volgende spelregels na te leven:

 • Voor bezoekers vanaf 18 jaar en ouder, houd u aan de 1,5 meter regel!!
 • Bij gezondheidsklachten blijf thuis en laat u z.s.m. testen!!
 • Was en desinfecteer uw handen.
 • Laat bij voorkeur 1 persoon de bestelling doen indien u met meerdere personen bent.
 • Op het terras en in het clubhuis is een zitplaats verplicht.
 • Het is verboden om in het clubhuis en op het terras eigen meegebrachte consumpties te nuttigen.
 • Voorkom onnodige drukte in het clubhuis en op het terras.
 • Plaats uw voetbaltassen niet in de hal van de kantine, maar op de daarvoor aangewezen locatie.
 • Bent u niet voornemens om van het clubhuis en/of terras gebruik te maken en een consumptie te nuttigen, dan verzoek wij u om voor en/of na de wedstrijd van u, uw zoon of dochter zo snel mogelijk weer het complex te verlaten om zo ruimte te laten voor andere spelers en bezoekers.
 • Volg ten alle tijden de aanwijzingen en instructies op die door de medewerkers van Sportclub t Zand aangegeven worden.

Indien wij ons niet aan de protocollen houden bestaat de mogelijkheid dat SC ’t Zand een sanctie opgelegd krijgt met een mogelijke sluiting voor 2 weken als gevolg.

Wij wensen u allen een prettig verblijf op en in onze accommodatie.

Met sportieve groet,
Bestuur Sportclub ‘t Zand