Overschrijven

Als je van club verhuist, moet je 'overschrijven'. Het overschrijven loopt via de Ledenadministratie van Sc ‘t Zand. Hieronder wordt alles toegelicht als je naar Sc ‘t Zand toekomt, of als je vanuit Sc ‘t Zand naar een andere vereniging gaat.

Volledig ingevulde formulieren kunnen op Woensdag 10 Juni tussen 19.30 en 21.00  ingeleverd worden in het clubhuis. Dit in verband met de verwerkingsperiode.

Let op: de uiterste datum voor overschrijven tussen verenigingen is 10 juni. In zeer bijzondere gevallen is tussentijdse overschrijving mogelijk, neem dan contact op met de secretaris van het veldvoetbal.

Je komt bij Sc ‘t Zand spelen en bent lid geweest van een andere voetbalvereniging?

Indien je in de afgelopen 4 jaar bij een andere vereniging bent ingeschreven, heb je van de KNVB een Overschrijvingsformulier nodig (voor pupillen een Speelgerechtigheidsformulier). Dit overschrijvingsformulier haal je op bij de leeftijdscoördinator en moet je invullen en worden getekend door je oude vereniging, je krijgt daar dan ook je spelerspas mee en een LedenMutatieKaart (LMK).

Nadat je lid geworden bent moet je spelerspas, overschrijvingsformulier en ledenmutatiekaart bij de betreffende leeftijdscoördinator inleveren, met uitzondering van de Senioren Heren, die een mail dienen te sturen naar janvanoirschot1959@gmail.com

Je gaat bij Sc ‘t Zand weg naar een andere vereniging?

Indien je naar een andere club toegaat kun je van de nieuwe club een overschrijvingsformulier of een speelgerechtigheids formulier krijgen. Deze moet je volledig invullen en dan bij de leeftijdscoördinator laten ondertekenen. Deze neemt contact op met de Ledenadministratie. Je krijgt dan daarna van ons je spelerspas en de ledenmutatiekaart mee. Met deze gegevens ga je naar je nieuwe club en daar lever je alles in.

Verzoeken dienen in verband met verwerkingstijd uiterlijk op 8 juni bij Sc ’t Zand te zijn ingeleverd !!!