Save the date!

De Algemene Ledenvergadering staat gepland voor maandag 22 januari a.s., aanvang 20.00 uur. Noteer deze vergadering alvast in uw agenda!  De agenda en jaarverslag volgen snel.