Sc ‘t Zand 60 jaar “Jeugdactiviteit” 25 en 26 oktober (herfstvakantie)

Daar het organisatorisch onmogelijk is gebleken een jeugdactiviteit te combineren met de op 17 september geplande reünie en feestavond voor de volwassenen, is er voor gekozen de herfstvakantie te benutten om onze jeugd een Sportclub t Zand 60 jaar programma aan te bieden. Ook bij het 40 en 50 jarig jubileum was dit een groot succes.

Voor dinsdag 25 en woensdag 26 oktober wordt een voetbalevenement voorbereid voor de jeugd t/m O15. De bedoeling is dat de beide dagen in tijdblokken verdeeld worden waarbinnen per blok de verschillende leeftijdscategorieën de mogelijkheid krijgen hun voetbalkunsten ten toon te spreiden in verschillende spelvormen.

Voor de jeugd JO16 t/m JO23 wordt nog een passende activiteit uitgewerkt.

Over de verder invulling en aanmeldprocedure zullen wij jullie zo spoedig mogelijk informeren.

Helaas is het, vanwege de grote opkomst bij de reünie en feestavond en de mankracht en ruimte die daarvoor nodig is, organisatorisch niet mogelijk om op zaterdag 17 september voetbalactiviteiten te faciliteren op onze accommodatie.

Graag uw begrip daarvoor.

Bestuur Sportclub ‘t Zand.