Aangescherpte coronamaatregelen

In navolging van de op 29 september aangekondigde maatregelen bij trainingen volgen hier de definitieve maatregelen bij training en wedstrijden:

Halen en brengen van kinderen

Zowel bij trainingen en wedstrijden kunt u uw kind op het parkeerterrein van Sc ’t Zand afzetten en daar weer op komen halen. U kunt helaas niet als toeschouwer aanwezig zijn.

Opvang kinderen aan poort door de begeleiders van de teams

Op wedstrijddagen vangen de leiders van de teams tot en met de leeftijdscategorie O12 hun spelers op aan de poort en lopen gezamenlijk naar het veld.

Volg ten alle tijden de aanwijzingen en instructies op die door de medewerkers van Sc ‘t Zand gegeven worden.

Secretariaat en ontvangst bij wedstrijden in clubhuis

Het clubhuis is op zaterdag en zondag als wedstrijdsecretariaat in gebruik. In het wedstrijdsecretariaat is slechts één vertegenwoordiger (leider) per team toegestaan en uitsluitend voor de aanmelding van het team. Het secretariaat is toegankelijk via de deur en gang onder de tribune. De hoofdingang is gesloten.

Gebruik kleedkamers bij Wedstrijden

 • Jeugd t/m O12
  De kleedkamers en douches mogen bij jeugdwedstrijden tot en met O12  op zaterdag NIET gebruikt worden.
 • Jeugd vanaf O13
  De kleedkamers en opbergkasten mogen bij Jeugdwedstrijden vanaf O13 op zaterdag WEL gebruikt worden om spullen op te bergen en een wedstrijdbespreking te houden. Het is niet toegestaan om te douchen! Probeer zo kort mogelijk in de kleedkamers te blijven. Het gebruik maken van de kleedkamer is onder de voorwaarde dat de kleedkamer vooraf ontsmet wordt met het door Sc ’t Zand aangereikte ontsmettingsmiddel en schoon achter gelaten wordt.
 • Senioren
  De kleedkamers en opbergkasten mogen bij seniorenwedstrijden WEL gebruikt worden om spullen op te bergen en een wedstrijdbespreking te houden. Het is niet toegestaan om te douchen !! Probeer zo kort mogelijk in de kleedkamers te blijven. Het gebruik maken van de kleedkamer is onder de voorwaarde dat de kleedkamer vooraf ontsmet wordt met het door Sc ’t Zand aangereikte ontsmettingsmiddel en schoon achter gelaten wordt.

Aanwezigheid bij wedstrijden

Er mogen zowel bij uit als thuiswedstrijden geen toeschouwers aanwezig zijn. Op en rond het veld mogen enkel spelers, coaches en/of teambegeleiders, scheidsrechters of spelbegeleiders en eventueel assistent-scheidsrechters aanwezig zijn.

Naast trainers en coaches mogen bij

  • mini's en zestallen maximaal 3 chauffeurs aanwezig zijn.
  • achttallen maximaal 4 chauffeurs aanwezig zijn.
  • elftallen maximaal 5 chauffeurs aanwezig zijn.

Voor thuisspelende teams geldt dat enkel coaches en teambegeleiders die bij Sc ’t Zand als zodanig zijn ingeschreven toegelaten worden bij de wedstrijden. Ook van bezoekende teams worden enkel spelers, coaches en/of teambegeleiders en eventueel een assistent-scheidsrechter toegelaten bij wedstrijden. Bij wedstrijden voor kinderen tot en met 19 jaar worden de ouders die de spelers naar de uitwedstrijd gereden hebben gerekend tot de teambegeleiders; bij andere verenigingen worden de vervoerverzorgende Sc ’t Zand ouders ook als zodanig beschouwd bij wedstrijden voor kinderen tot en met 19 jaar.

Kom zo kort mogelijk voor de wedstrijdvoorbereiding naar Sc ’t Zand en verlaat zo snel mogelijk na je wedstrijd het complex weer.

Tent en overkapping op voorterrein

Bij slechte weersomstandigheden is het toegestaan voor teams met begeleiding voor de wedstrijd de tent en overkapping als schuilplaats te gebruiken. Houd wel de regels in acht.

Toiletvoorziening

Voor aanwezigen die niet in de kleedkamers komen is het invalidentoilet aan de kopse kant van het kleedkamergebouw voor het clubhuis geopend.

Aansprakelijkheid

Sc ‘t Zand doet er alles aan om de veiligheid te waarborgen maar deelname aan trainingen en wedstrijden of het anderszins bezoeken van ons complex is geheel voor eigen risico. Sc ‘t Zand is niet aansprakelijk voor enige consequenties voortvloeiend uit het bezoek aan het Sc ‘t Zand-complex, ook niet wanneer bezoekers alle aanwijzingen en richtlijnen opvolgen.

Dank aan eenieder voor de medewerking en het naleven van deze richtlijnen. Wij begrijpen dat het niet altijd even makkelijk is om alle maatregelen na te leven Toch blijven wij iedereen vragen zich aan de opgelegde maatregelen te blijven houden, zodat we hopelijk voorkomen dat strengere maatregelen nodig zijn,

Houd ook de maatregelen die vanuit de rijksoverheid worden opgelegd in de gaten en leef deze na. Deze gelden uiteraard ook bij een bezoek aan onze vereniging. Klik >>hier<<  voor een overzicht van de specifieke maatregelen die voor de sport gelden .