Aanmelden voetbalclinic “Sc ’t Zand 60 jaar”

Het aanmelden voor het voetbalevenement wat we houden op 25 en 26 oktober in het kader van “Sportclub ’t Zand 60 jaar” kan beginnen.

Aanmelden tot uiterlijk 21 oktober !!!

Wat gaan we doen:

Er wordt gewerkt op 10 onderdelen o.a. : snelheidsmeter, reactievermogen, partijtjes in pannakooi, oefenen op verschillende techniekelementen, spel met smartgoals etc.

Tijdblokken:

De tijdblokken zijn als volgt en staan ook aangegeven op de flyer.

Dinsdag 25 oktober
Blok 09:00 - 12:30Kabouters/mini's

08 Jongens en Meisjes

09 Jongens en Meisjes

Blok 13:00 - 16:30
O10 Jongens en Meisjes

O11 Jongens en Meisjes
Woensdag 26 oktober
Blok 09:00 - 12:30O12 Jongens en Meisjes
O13 Jongens en Meisjes

Blok 13:00 - 16:30
O14 Jongens en Meisjes
O15 Jongens en Meisjes

Aanmelden:

Deelname is gratis voor jeugdleden, aanmelding loopt per team via de leider/trainer van het betreffende team aan de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie.

Aanmelden tot uiterlijk 21 oktober !!!

Snack:

Tijdens de pauze en aan het einde van de clinic wordt gezorgd voor een drankje en een snack.

Begeleiding:

Gedurende de onderdelen zou het fijn zijn als er begeleiding is per groep/team buiten rondom de verschillende onderdelen. Per onderdeel is een trainer aanwezig. Aanmelden als begeleider kan bij de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie.

Wijzigen van Tijdsblokken:

Mocht er vanwege het aantal aanmeldingen aanleiding zijn om te schuiven in tijdblokken dan zal dit tijdig kenbaar gemaakt worden.

Veel spelplezier en meld je snel aan !!!