Hervatting trainingen jeugd?

Beste leden, trainers, vrijwilligers, ouders en sponsoren van SC 't Zand,

De overheid heeft toestemming gegeven om met jeugd én jongeren tot en met 18 jaar georganiseerd in de buitenlucht het sporten weer op te pakken. De kinderen tot 12 jaar mogen dit als vanouds doen en de kinderen van 13 t/m 18 jaar mogen weer sporten indien ze anderhalve meter afstand tot hun mede sporters houden.

Wij, als bestuur, proberen dit natuurlijk ook mogelijk te maken binnen onze vereniging, echter moet dit wel op een verantwoorde manier kunnen plaatsvinden met inachtneming van de regels die hieraan zijn verbonden. Er gelden namelijk nog behoorlijk veel beperkende maatregelen waar we rekening mee moeten houden en/of anders in moeten faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan het brengen en halen van jeugdspelers maar ook de uitgifte en inname van materialen zijn voorbeelden van processen die normaal zo gewoon zijn, maar nu extra aandacht vragen. Tevens zijn we hierbij, zoals altijd, afhankelijk van de vrijwillige inzet van mensen.

Via de onderstaande link komt u bij de verschillende protocollen zoals die door de KNVB zijn verspreid en waaraan wij ons allen moeten gaan houden.

KNVB coronaprotocol

Het bestuur van SC 't Zand is druk bezig om te onderzoeken wat mogelijk is. Dit doen we in samenspraak met de gemeente en de KNVB. Dat vergt enige tijd en ook het voorbereiden van de aanvullende maatregelen zal tijd en inzet kosten.

Dit betekent dat het complex sowieso nog niet deze week open zal gaan voor trainingen.

Zodra er meer duidelijkheid is over wat er wel en niet kan en op welke momenten zullen we dit via alle mogelijke kanalen communiceren. Tot die tijd vragen we jullie allemaal nog even geduld te hebben.

Met sportieve groet,
Bestuur SC 't Zand.