Inleveren gesponsorde shirts

Op het einde van het seizoen moeten de gesponsorde shirts , waarvan het contract is afgelopen, ingeleverd worden. Van sommige shirts loopt het contract nog  enkele jaren door, maar ook voor deze gesponsorde shirts geldt dat, ze ingeleverd moeten worden, zoals contractueel is afgesproken. Als het contract nog doorloopt, dan kunnen de shirts ook doorgegeven worden. Ze hoeven dan niet ingeleverd te worden, maar er moet wel een contractje voor getekend worden.

Tijdens onze toernooidagen, op 15 en 16 juni en op 22 en 23 juni kunnen de gesponsorde shirts, tussen 10.00 en 11.30 uur, ingeleverd worden. Dan kunnen ook de contractjes, voor de shirts die doorgegeven worden, getekend worden.