Sc ’t Zand zet volop in op positief voetbalklimaat met Sportiviteit en Respect Commissie

Onderling respect en sportiviteit zijn waarden die hoog in het vaandel staan bij Sc ’t Zand. Om het behoud van deze waarden te waarborgen en ze verder uit te bouwen, is in de loop van het seizoen 2018/2019 een Sportiviteit en Respect Commissie in het leven geroepen. Aan de ene kant probeert de S&R Commissie aan de hand van workshops, evenementen en bijeenkomsten een positief voetbalklimaat te stimuleren binnen de vereniging en aan de andere kant past de S&R Commissie hoor en wederhoor toe in conflictsituaties en brengt zij daarover verslag uit aan het bestuur.

Bent u enthousiast geraakt over dit project van Sc ’t Zand? Voor meer informatie over de werkwijze van de S&R Commissie verwijzen wij u graag door naar onze website. Daarnaast nodigen wij iedereen van harte uit om een door de S&R Commissie verzorgde presentatie op dinsdag 5 november om 19:30 uur in het clubhuis van Sc ’t Zand bij te wonen. In deze presentatie zal onder meer stil worden gestaan bij de invulling van de commissie, de rol die de commissie speelt binnen de vereniging, de procedure die wordt doorlopen na het doen van een melding en onze werkwijze. Wij zijn daarnaast bovenal erg benieuwd naar uw ideeën om over het positief voetbalklimaat binnen onze vereniging.

Als u van mening bent dat zich een situatie voordoet binnen onze vereniging die naar uw mening niet past binnen de normen en waarden die Sc ’t Zand voorstaat of anderszins strijdigheid oplevert met de op de sportclub geldende gedragsregels, dan kunt u een schriftelijke melding doen bij de S&R Commissie via het mailadres sportiviteitenrespect@sctzand.nl. Het meldingsformulier kunt u op zijn beurt terugvinden op de website van Sc ’t Zand.

Indien u een idee heeft dat bijdraagt aan het verbeteren van het positief voetbalklimaat op de club dan horen wij dat graag! Ook deze ideeën kunt u insturen naar het bovenstaande e-mailadres.